7 نکته مهم در خصوص ابطال قراردادها

7 نکته مهم در خصوص ابطال قراردادها

هر چند این مبحث از موارد کاملاً فنی و حقوقی و تخصصی می باشد که یکی از مصادیق بارز دعاوی ملکی می باشد و فعالیت در این زمینه صرفاً بایستی از طریق وکیل متخصص ملکی صورت بپذیرد ولی به طور مختصر در این مقاله به صورت ساده به بیان چند مورد از مواردی که موجب بی اعتباری و قرارداد می گردد اشاره می نماییم.

ابطال معامله

1. بطلان معامله مربوط به موردی است که معامله غیر نافذ است و تنفیذ نشود. مثل معامله فضولی و معامله افراد غیر رشید که دراین صورت خواسته خواهان باید بطلان معامله باشد. لکن دعوی ابطال مربوط به موردی است که معامله به لحاظ نداشتن شرایط اساسی صحت باطل بوده و قابلیت تنفیذ را هم ندارد که در این‌صورت خواسته خواهان باید ابطال معامله باشد.

نمونه دادخواست ابطال معامله

2. مرسوم ترین حالت ابطال سند رسمی اعلام بطلان معاملات در فرضی است که اساس معامله به علت وقوع جرم و در راستای کلاهبرداری باشد در این حالت دادگاه کیفری با رد مال معاملات صورت گرفته نسبت به موضوع جرم را باطل می نماید.

 

3. یکی دیگر از موارد شایع در اعلام بطلان معامله ابطال سند رسمی فرضی است که موضوع معامله مستحق للغیر درآید و مالک اصلی معامله فضولی صورت گرفته را رد کند در این حالت نیز معامله باطل خواهد بود.

مشاوره حقوقی

4. مورد دیگر در معاملات باطل، معاملات ربوی است که در مواردی ملک به عنوان تضمین پرداخت اصل و سود به ربا دهنده تحویل میگردد و یا معاملات نامشروع دیگر از همین قبیل.

 

5. در حالت دیگر ممکن سند رسمی توسط وکیل رسمی منتقل گردیده باشد در فرضی که وکالت وکیل از درجه اعتبار ساقط باشد در این حالت نیز معاملات باطل و اسناد تنظیمی محکوم به ابطال است.

 

6. معاملات افراد محجور در فرضی که ولی و یا قیم قانونی نسبت به انتقال سند و انجام معاملات رضایت نداشته باشند.

 

7. دادگاه صالح دادگاهی است که ملک در آن حوزه واقع شده است.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2420 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش