تقسیم دیه زن فوت شده بین وراث در تصادف – سهم الارث وراث از دیه زن

سهم الارث وراث از دیه زن

زن و شوهر جزء اولیای دم محصوب نمیشوند اما از دیه ارث می برند. به عبارت دیگر دخالتی در قصاص ندارند ولی اگر کار به دیه برسد جزء ورثه محسوب میشوند.

در واقع زمانی که فردی، بر اثر جنایت عمدی یا غیر عمدی، فوت می کند، دیه فرد متوفی، به ولی یا اولیای دم او پرداخت می شود. در واقع، اولیای دم مجنی علیه، همان وراث او هستند، بنابراین، تقسیم دیه بین اولیای دم، تابع قوانین مخصوص به خود بوده و اینگونه نیست که هریک از اولیای دم، هر میزانی را که بخواهد، از دیه، دریافت کند.

 

دیه به چه کسانی پرداخت می گردد ؟

دریافت کنندگان دیه اشخاصی هستند که صلاحیت گرفتن دیه را از متهم و یا افرادی که دیه را می پردازند دارند. دریافت کنندگان دیه به چندین گروه تقسیم می شوند که هر کدام صلاحیت خود را دارند و برای این که بتوانند دیه را دریافت نمایند باید با مقتول رابطه نسبی و یا سببی داشته باشند.

چند گروه را می توان جزء دریافت‌کنندگان دیه دانست:

 

1. خود مجنی علیه:

در جنایات مادون نفس چون مجنی علیه نمرده است خود او دیه را دریافت می کند و هیچ کس با او در این زمینه شریک نمی‌شود.

 

2. ورثه مقتول:

هرگاه مجنی علیه کشته شود دیه جز ترکه او محسوب شده و به ورثه زمان فوت او، بر اساس طبقات ارث و به میزان سهم الارثی که هر وارث دارد، منتقل می‌شود،ضمن اینکه دیون او از همین محل تادیه شده و وصیت او به اجرا درمی‌آید . هرکس که از مال ارث می‌برد از دیه نیز ارث می برد.

در تبصره ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی آمده است که بستگان مادری را مستثنی کرده و مقرر داشته است، ورثه مقتول به جز بستگان مادری، به نسبت سهم الارث از دیه مقتول ارث می برند. هرکس به تنهایی یا با شرکت دیگری چه به مباشرت و چه به تسبیت مرتکب قتل شود، با توجه به ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی از دیه مقتول سهمی نخواهد داشت.

زوج و زوجه هرچند که بر اساس ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی ولی دم محسوب نشده و حق قصاص ندارند ،سهم خود را از دیه در قتل شبه عمد و خطای محض می‌برند.

ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد اگر قصاص به هر علت تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می برد. اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می باشند ارث می برد.

 

3. بیت المال:

اگر مقتول وارث نداشته باشد دیه او به بیت المال تعلق خواهد گرفت.

ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که در موارد فقدان وارث دیگر،مقام رهبری وارث است.

ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد که وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی که همسر و فرزند نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد مقام رهبری است.

پرداخت دیه بر اساس قانون مجازات اسلامی

تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی، مقرر می دارد: “ورثه مقتول، به جز بستگان مادری، به نسبت سهم الارث، از دیه مقتول نیز ارث می برند.” بنابراین، چنانچه ورثه مجنی علیه، قصد داشته باشند، بر اساس نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم و پس از مشخص کردن سهم دیه تصادفات پدر و مادر و همسر متوفی، اقدام به تقسیم دیه نمایند، باید بستگان مادری را در تقسیم دیه، از ردیف وراث، حذف نمایند و سپس سهم دیه وراث را مشخص کنند.

 

نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم

تقسیم دیه بین اولیای دم پس از پرداخت آن، توسط مسئول پرداخت دیه، به شرح ذیل است:

1. زمانی که فردی، بر اثر جنایت عمدی یا غیر عمدی، فوت می کند، نحوه تقسیم دیه و میزان آن، یعنی سهم وراث، تابع قوانین تقسیم ارث می باشد. حصه و سهم هر یک از وراث، در قانون مدنی و بر اساس شرع، مشخص شده است و نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم نیز تابع همان است.

2. در صورتی که متوفی، همسر باردار داشته باشد، وجود جنین، بر سهم دیه وراث، تاثیر خواهد گذاشت. البته، جنین، در صورتی از دیه سهم می برد که « انعقاد نطفه جنین، قبل از فوت مورث بوده باشد و حتما زنده متولد بشود؛ اگر چه یک لحظه بعد از زنده متولد شدن، فوت کند.” برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، می توانید مقاله سهم الارث جنین را مطالعه کنید.

3. چنانچه فرد منجر به فوت مجنی علیه، از وراث او باشد، در این صورت، به وی، دیه تعلق نمی گیرد.

4. اگر در اثر جنایتی، دو نفر فوت کنند و بین آن ها، رابطه توارث وجود داشته باشد، دیه فرد اول، به فردی که دوم فوت کرده است می رسد.

 

تقسیم دیه مادر بین فرزندان

اشتباه رایجی است که فکر میکنند دیه مادر بین فرزندان دختر و پسر مساوی تقسیم میشود.

سهم پدر مادر از دیه فرزند همان قاعده کلی است که در تقسیم ارث توضیح داده شد تفاوتی با آن نمیکند و بستگی به این دارد که سایر وراث چه کسانی هستند و چه شرایطی وجود دارد. پرسیده میشود که پسرمان در اثر تصادف فوت کرده و بیمه می خواهد دیه را پرداخت کند آیا همسر متوفی (عروسمان) میتواند بابت مهریه دیه را بردارد و چیزی به پدر و مادر نرسد ؟ جواب مثبت است زیرا اول تسویه ماترک لامز بدهی ها و سپس تقسیم ارث.

 

سهم پدر و مادر از دیه فرزند متأهل چقدر است؟

در صورت مجرد بودن فرزند فوت شده، سهم پدر و مادر از دیه فرزند مجرد، تمام دیه خواهد بود. مبلغ کامل دیه به پدر و مادر او که در قید حیات هستند، تعلق می‌گیرد که قانون گذار سهم مادر را از دیه یک سوم و سهم پدر را دو سوم در نظر گرفته است، با وجود اینکه فرد متوفی، خواهر و برادر داشته باشد، به دلیل حیات پدر و مادر، به آنها دیه تعلق نخواهد گرفت، چرا که طبقه اول وراث، پدر و مادر هستند که در قید حیات به سر می‌برند. تنها در صورتی به خواهر و برادر متوفی مجرد، دیه تعلق می‌گیرد که پدر و مادر فرد متوفی، قبل از فوت او، فوت شده باشند.

اگر فرزند فوت شده مجرد و دختر است و سال‌ها قبل پدر او نیز فوت کرده است، اما مادر فرزند فوت شده در قید حیات است، تمام دیه به مادر تعلق خواهد گرفت. همچنین اگر فرزند فوت شده مجرد است، مادر او فوت شده اما پدر در قید حیات است، تمام دیه به پدر تعلق می‌گیرد.

 

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2185 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش