چگونگی تسلیم به رای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

چگونگی تسلیم به رای

هر شخصی که در دادگاه کیفری، محکوم شد اما حکم صادره اش را قبول کرد و اقدام به اعتراض یا تجدید نظر آن نکرد و یا اگر اعتراضی کرد و آن را پس گرفت می تواند از نهاد تسلیم به رای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کند. قانون برای چنین شخصی، تخفیف در مجازات را در نظر گرفته است.

 

تسلیم به حکم در چه پرونده هایی وجود دارد؟

عدم اعتراض یا تجدید نظر به حکم و تخفیف گرفتن در مجازات یا همان تسلیم به حکم فقط در پرونده های کیفری، امکان پذیر است. بنابراین شما نمی توانید در پرونده های حقوقی از چنین امتیازی استفاده کنید.

البته، تسلیم در رای در پرونده های کیفری نیز، محدودیت دارد و فقط مخصوص جرایم تعزیری است و در سایر پرونده ها و مجازات های شرعی مثل قصاص، حدود مثل زنا، لواط و … و دیه نمی توان از آن استفاده کرد.

 

زمان احقاق تسلیم به رأی

براساس ماده قانون آئین دادرسی کیفری: در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

بنابراین در صورتی که محکوم علیه بخواهد از این تخفیف قانونی استفاده کند باید تا قبل از اینکه مواعد 20 روزه یا 2ماهه تجدیدنظرخواهی به اتمام برسد به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه نموده و با اسقاط یا استرداد تجدیدنظرخواهی از تخفیف قانونی بهره مند شود.

 

شرایط تسلیم به رای

اولین و مهم ترین شرط این قانون این است که پرونده ی مورد نظر از نوع پرونده ی کیفری و تعزیری باشد.

شرط دوم این است که نه دادستان و نه محکوم، از درخواست تجدید نظر استفاده نکرده باشند. در واقع شخصی که می خواهد از امتیاز تسلیم به رای استفاده کند باید قبل از اینکه مهلت 20 روزه ی درخواست تجدید نظر پاپان یابد اقدام به ثبت درخواستش کند.

مشاوره حقوقی

نکته بسیار مهم این است زمانی محکوم علیه می تواند اقدام به ثبت درخواست تسلیم به رای و تخفیف در مجازاتش نماید که نه دادستان و نه خود شاکی، نسبت به رای صادره، اعتراض و تجدید نظر نکرده باشند.

از دیگر شرایط تسلیم به رای این است، بر خلاف سایر قوانین و تخفیف ها، که قاضی و دادگاه در اعمال تخفیف اختیار دارند در خصوص این قانون، هیچ اختیاری ندارد و نمی توانند از انجام آن، خودداری کنند.

در واقع در تخفیف مجازات تسلیم به رای، قاضی دارای یک تکلیف قانونی است و مجبور است این تخفیف در مجازات را اعمال نماید.

تمام این شرایط بر اساس ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

 

تسلیم به رای در جرایم مواد مخدر

نگارش تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 به گونه ای است که موجب اختلاف شد؛ آیا مرتکب جرایم موضوع این قانون از تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392  برخوردار است یا خیر؟ خوشبختانه رای وحدت رویه شماره 772-1397/9/20 به این اختلاف پایان داد و چنین اشعار نمود:

“ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر خواهی نکرد باشد، چنانچه محکوم علیه حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دهد، باتوجه به سیاق عبارت آن، برای دادگاه افاده تکلیف می نماید.

از این رو از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است”.

خلاصتاً اینکه؛ مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم موضوع مواد مخدر نیز قابل اعمال تشخیص شد.

 

میزان تخفیف مجازات در تسلیم به رای

بر اساس ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی یا دادگاه می توانند تا یک چهارم مجازات محکوم را ببخشند و به او تخفیف بدهند.

به عنوان مثال، اگر مدت زمان حبس محکوم، 8 ماه است دادگاه یا قاضی می توان آن را به 6 ماه تبدیل کند و یا اگر این مدت زمان، 4 ماه است قاضی می تواند یک ماه را تخفیف ده و آن را تبدیل به 3 ماه کن. البته باید این نکته را یادآوری کنیم که قاضی نمی تواند این مدت زمان تخفیف را به مجازات دیگری، تبدیل کند.

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش