شرایط طلاق اهل سنت

شرایط طلاق اهل سنت

احوال شخصیه مثل ازدواج، طلاق، ارث و …. عموما با توجه به مقررات مذهب طرفین رسیدگی می شود. در فقه عامه و مذاهب اهل سنت قوانین ازدواج و طلاق با فقه امامیه تفاوت های قابل توجهی با یکدیگر دارند. که در ذیل شرایط طلاق اهل سنت بیان می گردد.

 

تفاوت های طلاق در مذهب شیعه و سنی

1. شاهد طلاق: یکی از موارد تفاوت طلاق در مذهب شیعه و سنی شاهد طلاق است. در مذهب شیعه وجود شاهد برای عقد و ازدواج مستحب است، اما برای طلاق وجود دو مرد عاقل به عنوان شاهد که صیغه طلاق را بشنوند واجب است. اما در مذهب اهل سنت وجود شاهد برای ازدواج واجب است. اما پیروان این مذهب وجود شاهد برای طلاق را واجب نمی دانند.

2. طلاق در حال حیض: در مذهب شیعه طلاق باید در دوران پاکی زن که به دور از حیض باشد اتفاق بیفتد. اما اهل سنت معتقدند که با استناد به قاعده الزام، طلاق در دوران حیض پذیرفته است.

3. سه طلاقه: پیروان مذاهب شیعه و سنی در خصوص سه طلاقه نمودن زوجه نیز با یکدیگر تفاوت دارند. مذهب شیعه می گوید برای سه طلاقه نمودن زن باید سه بار ازدواج و طلاق پیاپی با یک فرد صورت بگیرد. اما اهل سنت معتقدند اگر مرد در هنگام طلاق بگوید که زن را سه طلاقه نموده است کافی می باشد و نیاز به انجام مجدد ازدواج و طلاق نیست.

4. طلاق در حالت مستی: از نظر شیعه طلاق در حالتی که مرد مست باشد باطل است، اما اهل سنت طلاق در حالت مستی را صحیح می داند.

5. طلاق با اجبار: از دیدگاه اهل سنت اگر مردی زن را تحت اجبار طلاق دهد، طلاق انجام شده صحیح است. در صورتی که این موضوع از نظر شیعه کاملا باطل است.

 

دادخواست طلاق از طرف زوج و زوجه در اهل سنت

در تمام مذاهب اسلامی از جمله شیعه و سنی حق طلاق برای مرد است. یعنی مرد می تواند هر زمانی که بخواهد زن خود را طلاق بدهد، خواه برای این امر دلیل موجه داشته باشد خواه بدون دلیل تصمیم به طلاق بگیرد. در قرآن در سوره بقره به این موضوع اشاره شده است که حق طلاق برای مرد است. از آن جا که پیروان اهل سنت به قرآن معتقدند و به دستورات آن عمل می کنند، حق طلاق را برای مرد می دانند.

اگر طلاق به صورت توافقی باشد که مانند مذهب شیعه، زوجین در امور مختلف مانند مهریه، نفقه و حضانت فرزندان با یکدیگر توافق نموده و طلاق توافقی انجام می شود. اما در صورتی که مرد تقاضای طلاق داشته باشد، بدون در نظر گرفتن رضایت زن طلاق اتفاق می افتد.

مشاوره حقوقی

در مذهب امامیه در صورتی که مرد نفقه همسرش را نپردازد، زن می تواند دادخواست طلاق بدهد. در این شرایط قانون با طلاق موافقت می نماید. اما در مذهب شافعی که یکی از مذاهب اهل سنت است، در صورتی که مرد توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد، زن می تواند طلاق بگیرد. اما اگر مرد توانایی مالی برای پرداخت نفقه را داشته باشد اما آن را نپردازد، زن نمی تواند طلاق بگیرد.

در فقه حنفی هم که یکی دیگر از مذاهب اهل سنت است دلایلی مانند ندادن نفقه، حبس زوج، غیبت او و رفتار نادرست مرد نسبت به زن باعث ایجاد حق طلاق برای زن نخواهد شد. در شرایطی که این دلایل در مذهب شیعه به عنوان دلایل محکمه پسند برای درخواست طلاق از جانب زن خواهد بود. یکی دیگر از تفاوت های طلاق در مذهب شیعه و سنی موضوع غیبت مرد است . شیعیان معتقدند اگر غیبت مرد بیش از 4 سال طول بکشد، زن می تواند درخواست طلاق نماید. اما مذاهب مختلف اهل سنت در این شرایط صبر را برای زوجه توصیه می نمایند.

 

شرایط جدایی زوجین در مذاهب اهل تسنن چیست؟

در خصوص شرایط طلاق اهل سنت باید گفت که انجام این عمل در زمان حیض حرام است و نیازی به حضور شاهد بر خلاف فقه امامیه ندارد. تنها در صورت رجوع مرد در طلاق رجعی، حضور شاهد الزامی است. از دیدگاه مذهب حنفی، وجود شاهد در هنگام رجوع توصیه می‌شود.

در فقه حنفی، حنبلی و مالکی، طلاق سه بار در یک لفظ حرام و نافعل است. در حالی که از دیدگاه سایر مذاهب اهل سنت، این عمل صحیح است. همچنین، طلاق رجعی در دوران حیض و نفاس و طلاق در دوران طهر به عنوان طلاق معصیتی و ناپسند، از دیدگاه بسیاری از مذاهب اسلامی ممنوع است، اما در مذهب حنفی به عنوان صحیح و معتبر تلقی می‌شود.

 

بطور کلی، در خصوص شرایط طلاق اهل سنت باید گفت که:

وجود شاهد در نکاح و ازدواج الزامی است، اما برای طلاق نیاز به شاهد نیست.

طلاق در دوران حیض بر پایه قاعده الزام پذیرفته خواهد بود.

اهل سنت، صحت طلاق در دوران طهر را تأیید نمی‌کنند. با این حال، در صورت طلاق دادن زن توسط فردی از جامعه در دوران طهر، از منظر آنان، امکان ازدواج با آن زن پس از پایان عده وجود دارد.

مسأله سه بار طلاق دادن یعنی فرد سه بار همسر خود را طلاق دهد و در یک لحظه سه بار این کلمات را بگوید، صحیح است.

طلاق در حالت مستی مرد از دیدگاه اهل سنت صحیح است.

طلاق تحت شرایط اکراه و اجبار نیز از دیدگاه اهل سنت صحیح است. به عبارت دیگر، اگر مرد به اجبار همسرش را طلاق دهد، این طلاق در مذهب اهل تسنن صحیح است.

 

عده طلاق در شیعه و سنی

مطابق با قوانین پیروان شیعه، زن باکره، صغیره و یائسه عده ندارند. توجیه این قانون هم این است که دلیل عده احترام به زندگی سابق و در نظر گرفتن احتمال بارداری است. به دلیل این که این موضوعات در زن باکره،  صغیره و یائسه وجود ندارد، نیازی به نگه داشتن عده نیز نخواهد بود.

مطابق با نظر فقهای عامه زن یائسه و صغیره هم باید 3 ماه عده نگه دارند. از نظر مذهب حنبلی زن صغیره نیازی به رعایت عده ندارد. این موضوع هم یکی دیگر از تفاوت طلاق در مذهب شیعه و سنی است.

اما تمام مذاهب عده زن باردار را تا زمان وضع حمل و به دنیا آمدن نوزاد می دانند.

همچنین مدت عده برای وفات شوهر 4 ماه و 10 روز است. اما مدت عده برای طلاق 3 قرا تعیین شده است. در فقه شافعی و مالکی، قرا را به معنی طهر می دانند و مذاهب حنفی و حنبلی قرا را حیض معنی می کنند.

 

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش