چگونگی ارث بردن دولت از اموال متوفی

چگونگی ارث بردن دولت از اموال متوفی

بر اساس ماده 17 قانون مالیات های مستقیم، سهم دولت از اموال متوفی، همان مالیات بر ارث می باشد که ورثه، قبل از طی مراحل انحصار وراثت در شورای حل اختلاف، می بایست آن را پرداخت نموده و سپس مابقی اموال را میان خود، تقسیم کنند.

اما اگر متوفی وارثی نداشته باشد، تمامی اموال فرد متوفی به خزانه دولت واریز می‌شود.

 

شرایط ارث بردن دولت از اموال متوفی

در خصوص مالیات بر ارث متوفی، باید گفت که بر اساس ماده 17 قانون مالیات های مستقیم، کلیه اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت یک فرد، به دیگران انتقال پیدا می کند؛ خواه این فوت واقعی بوده و یا موت فرضی باشد، مشمول مالیاتی تحت عنوان مالیات بر ارث خواهد بود. بر این اساس، از جمله اصلی ترین شرایط سهم بردن دولت از اموال متوفی، این است که فوت شخص (طبیعی یا فرضی) رخ داده و به واسطه گواهی فوت یا حکم موت فرضی، مشخص شود.

البته، در ماده 24 همین قانون، برخی از اموال و دارایی های متوفی که میان ورثه تقسیم می شود، از شمول مالیات بر ارث، معاف می باشد. از جمله آنها، می توان به حقوق بازنشستگی، وظیفه پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت اشاره کرد.

همچنین، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی های استحقاقی استفاده نشده و بیمه های تامین اجتماعی و یا بیمه های پرداختی توسط موسسات مانند بیمه های عمر و زندگی، خسارت فوت، دیه و مانند آن، شرایط سهم بردن دولت را نداشته و به صورت یکجا به ورثه تعلق می گیرد.

مشاوره حقوقی

همچنین، اموالی که برای سازمان های مشمول قانون، وقت ، نذر یا حبس شده است، به شرط تایید سازمان های مزبور، معاف از مالیات است و از اثاث البیت و اسباب زندگی که در محل سکونت متوفی هستند نیز، مالیاتی به دولت تعلق نمی گیرد و سهم الارث ورثه محسوب می شوند.

لازم به ذکر است که بر اساس ماده 25 این قانون، در صورتی که متوفی، از شهدای انقلاب اسلامی باشد و ورثه وی ، شامل وراث طبقه اول و دوم باشند، اموال و دارایی های وی، مشمول مالیات بر ارث نخواهد بود و شرایط سهم بردن دولت از اموال ایشان ، وجود نخواهد داشت.

نکته مهم دیگری که در خصوص شرایط سهم بردن دولت از اموال متوفی وجود دارد، این است که قانون مالیات های مستقیم ، در سال 1394 تغییر کرده و از تاریخ 1395/1/1 لازم الاجرا شده است. بر این اساس، محاسبه و دریافت میزان مالیات بر ارث برای متوفیان قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بر اساس قانون قبلی محاسبه شده؛ اعم از اینکه پرونده مالیاتی داشته باشند یا خیر و متوفیانی که از تاریخ 1395/1/1 فوت کرده اند، مشمول شرایط و احکام مندرج در این قانون هستند.

اما در مورد شرایط سهم بردن دولت از اموال متوفیان بدون وارث ، می بایست به قانون مدنی و قانون امور حسبی مراجعه نمود. بر اساس قانون مدنی، در صورتی که متوفی بدون وارث باشد، تقسیم ترکه وی، به حاکم یا همان دولت ارتباط پیدا می کند و به همین دلیل، اگر متوفی، هیچ خویشاوندی در طبقات و درجات ارث خود نداشته باشد، کلیه سهم الارث وی به دولت تعلق می گیرد.

در یک شرایط دیگر نیز، ممکن است دولت، وارث متوفی محسوب شود و آن هم، زمانی است که متوفی، مرد بوده و صرفا یک زوجه داشته باشد. در این حالت، ارث زوجه (یک چهارم ترکه) مطابق قانون به وی تعلق خواهد گرفت؛ اما مابقی سهم الارث مرد، به دولت تعلق پیدا می کند؛ چرا که بقیه اموال، در حکم اموال بلاوارث تلقی می شود.

لازم به ذکر است که اگر متوفی بدون وارث، در مورد اموال خود وصیتی کرده باشد، دیگر دولت نسبت به ترکه متوفی، نمی تواند دخالتی انجام بدهد.

 

سهم دولت اگر متوفی هیچ وارثی نداشته باشد

طبق ماده 866 قانون مدنی و 335 قانون امور حسبی، سهم دولت از انحصار وراثت عبارت است از: مطابق نظر قاضی اگر پس از ده سال وارثی برای متوفی پیدا نشود، تمامی اموال فرد متوفی به خزانه دولت واریز می‌شود. درصورتی‌که تا قبل از ده سال وارث متوفی مشخص شود ترکه به وراث داده می‌شود.

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش