تایید انفساخ قرارداد

تایید انفساخ قرارداد

از نظر حقوقی تایید انفساخ قرارداد به معنای این است که در بعضی شرایط علی رغم اینکه عقد یا قرارداد بصورت صحیح واقع شده است، ممکن است در مواردی بدون نیاز به اراده حقوقی جدید، منحل گردد.

به عبارت دیگر هرگاه عقد صحیح بر اثر بروز امری قهراً زایل و منحل گردد، بدون اینکه انحلال مزبور توسط طرفین یا یکی از آنها انشاء شود، انفساخ حاصل می شود.

در «فسخ» انحلال عقد توسط دارنده حق فسخ انشاء می شود در حالی که در «انفساخ» با بروز امری عقد خود به خود منحل می گردد و لازم نیست طرفین در زمان انحلال قصد یا رضایت داشته باشند.

 

تفاوت انفساخ قرارداد با فسخ و اقاله

تفاوت انفساخ قرارداد با فسخ یکی از سوالات بسیار رایج در میان مردم است که هنگام مواجهه با یک قرارداد آن را مورد پرسش قرار می دهند. انفساخ یک قرارداد با فسخ قرارداد متفاوت است.

انفساخ همان طور که در بالا اشاره شد، به از بین رفتن خود به خود قرارداد به موجب تحقق برخی شرایط قانونی یا قراردادی گفته می شود در صورتی که فسخ قرارداد به صورت خود به خود انجام نمی شود و حتما باید کسی که دارای حق فسخ نسبت به یک قرارداد مشخص است این حق فسخ را اعمال کرده و قرارداد را فسخ کند.

بنابراین در فسخ قرارداد اراده فرد دخیل است اما در انفساخ قرارداد حتی اگر طرفین اتمام قرارداد را نخواهند باز هم قرارداد به موجب تحقق برخی شرایط منفسخ می شود.

تفاوت انفساخ با اقاله هم در همین است با این تفاوت که اقاله یا تفاسخ به اراده همزمان هر دو طرف به فسخ قرارداد گفته می شود در حالی که فسخ فقط به اراده یک طرف قرارداد گفته می شود.

 

تفاوت انفساخ قرارداد با بطلان

بطلان یک قرارداد زمانی محقق می شود که شرایط لازم برای صحت قرارداد مانند اهلیت طرفین، معین بودن موضوع قرارداد، جهت مشروع و…  وجود نداشته باشد. در صورتی که هر یک از شرایط صحت قرارداد در زمان انعقاد آن موجود نباشد، قرارداد باطل تلقی می شود و هیچ گونه اثر حقوقی برای طرفین به دنبال ندارد.

تفاوت انفساخ با بطلان در این است که در انفساخ، اثر حقوقی قرارداد نسبت به آِینده از بین می رود اما در بطلان، از بین رفتن قرارداد نسبت به گذشته هم تسری پیدا می کند و شرایطی را به وجود می آورد که گویی هیچ قراردادی از ابتدا منعقد نشده است.

تشخیص بطلان یا انفساخ یک قرارداد امر پیچیده ای است و نیاز به اظهار نظر یک وکیل و متخصص حقوقی در زمینه قواعد عمومی قراردادها دارد که گروه وکلای مدافع در اختیار شما می گذارند.

مشاوره حقوقی

منشاء انفساخ

انفساخ می تواند منشاء قانونی یا قراردادی داشته باشد:

در قرارداد شرط شود که در صورت ایجاد شرایط خاصی، مانند عدم انجام تعهد از سوی یکی از طرفین، قرارداد منفسخ، منحل، ملغی، خاتمه یافته، کان لم یکن، منتفی یا باطل گردد. این موارد انحلال عقد در آینده منوط و معلق به تحقق امری می شود که با بروز آن عقد خود به خود و بدون اینکه نیاز به فسخ داشته باشد، منحل گردد؛

گاهی اوقات ممکن است که انفساخ به حکم قانون باشد. مانند منفسخ شدن عقد وکالت بدلیل فوت یکی از طرفین.

 

طرح دادخواست

پس از انفساخ قرارداد، قانوناً نیازی به ارائه دادخواست حقوقی جدید نمی باشد و فردی که از انفساخ نفع می برد، می تواند در صورت نیاز، به انفساخ استناد نماید.

اما در بعضی موارد ذینفع بدلیل ادعاهای احتمالی که ممکن است از سوی طرف دیگر قرارداد مطرح گردد و یا بدلیل تعیین تکلیف موضوع قرارداد، میتواند تایید انفساخ قرارداد را از دادگاه با ارائه دادخواست مطالبه نماید. با توجه به اینکه انفساخ خود به خود حاصل می شود و تحقق آن نیاز به اظهار اراده نیست، لذا در مورد لزوم ابلاغ انفساخ (ارسال اظهارنامه) به طرف دیگر نیز به نظر می رسد که ابلاغ شرط تحقق انفساخ نیست.

دادگاه در وقت تعیین شده با بررسی اظهارات طرفین و ملاحظه مدارک استنادی، رای به تایید انفساخ قرارداد می دهد.

 

تأسیسی یا اعلامی بودن رای تأیید انفساخ

آرای دادگاه می توانند تاسیسی یا اعلامی باشد. در این خصوص طی مقاله مفصلی توضیح کافی داده خواهد شد. رأی تأیید انفساخ یک رای اعلامی است چرا که انفساخ سابقاً محقق گردیده و دادگاه با بررسی مدارک مثبته تحقق انفساخ، وقوع آن را تأیید و اعلام می نماید.

به همين علت رأی دادگاه مبنی بر تأیید انفساخ نیازی به صدور اجرائیه ندارد و نکته پایانی از باب تأکید آنکه در فرض مطالبه ثمن یا مبیع و یا سایر خواسته ها بدون ذکر تأیید انفساخ و تقاضای آن منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا نسبت به سایر خواسته ها خواهد گردید.

 

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای تأیید انفساخ

در صوتی که مورد انفساخ مال غیرمنقول باشد، دادگاه  محل وقوع ملک صالح به رسیدگی خواهد بود در غیر این صورت دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل انعقاد قرارداد و یا اجرای قرارداد صالح به رسیدگی خواهد بود.

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2420 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش