فوت فروشنده قبل از انتقال سند

فوت فروشنده قبل از انتقال سند

انتقال سند رسمی امری است که تنها می‌تواند در حضور  مالک یا وکیل قانونی او انجام شود. اگر فروشنده یا همان مالک، به هر دلیلی در دفترخانه حضور پیدا نکند از جمله اینکه فوت کرده باشد. کار انتقال سند رسمی ملک غیر قابل انجام است.

با فوت مالک پیش از انتقال سند رسمی باید تا رسمیت پیدا کردن فروشندگان بعدی صبور بود یا اینکه از دادگاه برای انتقال رسمی سند ملک حکم گرفت.

برای اینکه وارثان بتوانند مدعی مالکیت ماترک (ارثیه) بشوند، مهم است که گواهی انحصار وراثت را پرداخته، مالیات بر ارث را تسویه حساب نموده و تقسیم ترکه را نیز انجام دهند.

 

الزام به تنظیم سند درصورت فوت فروشنده

اگر فروشنده قبل از تنظیم سند رسمی فوت نماید، دعوای الزام به تنظیم سند باید به طرفیت کلیه وراث اقامه شود. برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه وراث توجه به چند نکته ضروری است:

مشاوره حقوقی

1 – دعوا علیه کلیه وراث اقامه شود حتی اگر بعضی از وراث حاضر به تنظیم سند رسمی باشند در غیر اینصورت دعوای شما با قرار عدم استماع یا قرار رد دعوا مواجه خواهد شد.

2 – برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه وراث گواهی انحصار وراثت ضروری است. بنابراین اگر وراث اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت ننمایند و یا با تاخیر اقدامات لازم را انجام دهند، پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید دادخواست الزام به گواهی حصر وراثت علیه ورثه مطرح شود.

3 – در صورت عدم حضور ورثه برای تنظیم سند رسمی، نماینده دادگاه برای تنظیم سند در دفترخانه حاضر میشود.

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2420 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش