لزوم حضور و یا عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق توافقی

لزوم حضور و یا عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق توافقی

عدم حضور زوج در مشاوره طلاق چه تبعاتی دارد ؟

همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد، عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق توافقی امکان پذیر نمی باشد و هر دوی زن و مرد باید در مراکز مشاوره حضور یابند. بنابراین حضور وکیل نیز به جای زن و شوهر در جلسات مشاوره طلاق نیز امکان پذیر نمی باشد.

در پاسخ به این سوال که عدم حضور زوج در مشاوره طلاق چه تبعاتی دارد، باید گفت از آن جهت که انجام مشاوره های طلاق توافقی شرط لازم جهت ثبت دادخواست طلاق توافقی است، اگر مرد در جلسات مشاوره طلاق توافقی حاضر نشود، می تواند به این معنا باشد که مرد راضی به طلاق توافقی نیست.

اگر عدم حضور مرد به دلیل عدم رضایت مرد برای طلاق دادن باشد، طبیعتا زمانی که مرد راضی به طلاق نباشد، نمی شود برای طلاق توافقی اقدام کرد. چرا که در طلاق توافقی فرض بر این است که زوجین در خصوص طلاق به توافق و تفاهم رسیده اند.

طلاق توافقی

پس آثار و تبعات عدم حضور مرد در مراکز مشاوره طلاق این است که گرفتن طلاق توافقی دشوار می شود؛ چون زن نمی تواند گواهی انصراف از طلاق را از مرکز مشاوره دریافت کند، دادخواست طلاق توافقی هم نمی تواند بدهد و در صورت وجود شرایط قانونی لازم باید از روش طلاق از طرف زن اقدام نماید.

البته مراکز مشاوره در صورت حاضر نشدن یکی از طرفین اعم از مرد یا زن برای انجام مشاوره می توانند با وی تماس گرفته، جلسه مشاوره طلاق را تمدید کنند. اگر باز هم در جلسه حاضر نشد، مرکز این عدم حضور را در برگه گزارش قید کرده و تنها با شخصی که حاضر شده است مشاوره طلاق انجام دهند. در نهایت نیز گواهی عدم انصراف از طلاق را به ایشان ارائه نمایند. (ممکن است در برخی شهرها سخت گیری ها کمتر یا بیشتر باشد).

گواهی عدم امکان سازش

با این حال باید به این نکته توجه داشت که حتی اگر این گواهی نیز توسط مراکز مشاوره طلاق صادر شود، چون در طی روند رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی در دادگاه، مرد باید راضی به طلاق دادن باشد، اگر مرد در دادگاه خانواده هم حاضر نشده و وکیل هم نفرستاده باشد و توافقنامه طلاق را امضا نکرده باشد، امکان طلاق توافقی وجود نخواهد داشت و دادگاه دادخواست طلاق را رد می کند که به عنوان تبعات حاضر نشدن زوجین برای مشاوره طلاق باید به این مطلب توجه داشت.

 

عدم حضور زوجه در مشاوره طلاق چه تبعاتی دارد؟

مطابق آنچه که در قسمت قبل ذکر شد ، حضور زوجه نیز در مراکز مشاوره طلاق الزامی است و زن نیز نمی تواند با گرفتن وکیل ، تشریفات مشاوره طلاق در مراکز مشاوره را طی کند و به شخصه باید در فرایند مشاوره حاضر شود. مراکز مشاوره معمولا از یک تا چهار جلسه مشاوره قبل از طلاق توافقی تعیین می کنند که این پروسه حدودا 45 روز به طول می انجامد و سپس گواهی عدم انصراف از طلاق جهت ارائه به دادگاه خانواده صادر می شود.

بنابراین عدم حضور زوجه یا زن در مشاوره طلاق توافقی نیز به دلیل توضیحات مطرح شده، سبب می شود که طلاق توافقی منتفی شود؛ چرا که اصل بر وجود تفاهم دو طرف در خصوص طلاق است و قبل از اقدام به طلاق، زن و شوهر باید حتی در مورد شرایط طلاق توافقی از جمله مهریه زن ، نفقه معوقه، حضانت فرزندان و مسائلی از این قبیل نیز به تفاهم رسیده و توافقنامه طلاق توافقی را امضا کرده باشند.

مشاوره حقوقی

پس اگر زن در جلسات طلاق توافقی حاضر نشده باشد، این اثر و پیامد را دارد که درخواست طلاق توافقی با دشواری مواجه می شود؛ چون به این معناست که احتمالا زن راضی به طلاق توافقی نیست و اگر مرد در چنین شرایطی باز هم قصد داشته باشد زن را طلاق بدهد، باید از طریق تشریفاتی که برای طلاق از طرف مرد مقرر شده است اقدامات قانونی لازم را انجام دهد؛ نه طلاق توافقی. اگر هم مراکز مشاوره گواهی عدم انصراف از طلاق را صادر کردند، ممکن است عدم حضور زن در دادگاه طلاق مسئله ساز شود.

لازم به ذکر است که اگر زن حق طلاق را ضمن عقد نکاح از شوهر خود گرفته باشد، باز هم باید جلسات مشاوره قبل از طلاق را انجام داده و این مشاوره برای زنی که حق طلاق دارد نیز الزامی است و تفاوتی با طلاق توافقی ندارد و مرد نیز حتی اگر حق طلاق را به زوجه داده باشد، باید در مراکز مشاوره طلاق حاضر شود.

البته اگر زن حق طلاق داشته باشد و مرد در جلسات مشاوره حاضر نشود، این عدم حضور مرد مانع از ادامه جلسات مشاوره نیست و این تبعات را دارد که مرکز مشاوره گواهی عدم انصراف از طلاق را صادر می کنند . منتها در این روش، درخواست طلاق به واسطه حق طلاق زن، در دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می گیرد و حتی اگر مرد هم راضی نباشد دادگاه می تواند حکم طلاق زن را صادر کند.

 

استثنائات عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق کدامند؟

در پاسخ به این سوالات که عدم حضور زوج و زوجه در مشاوره طلاق چه آثار و تبعاتی دارد ، گفتیم که اگر طلاق از نوع طلاق توافقی باشد، اصولا حاضر شدن زن و مرد در جلسات مشاوره الزامی است و اگر یکی از زوجین در این جلسات حضور نداشته باشند، این تبعات را دارد که نمی توان به راحتی برای طلاق توافقی اقدام کرد؛ چون بر فرض صدور گواهی عدم انصراف از طلاق توسط مرکز مشاوره، ممکن است در دادگاه خانواده نیز شخص یا وکیلش برای طلاق حاضر نشوند و دادخواست طلاق رد شود.

با این وجود در شرایطی ممکن است که عدم حضور زوجین برای انجام مشاوره الزامی نبوده و بتوان بدون حاضر شدن زن و یا مرد، گواهی عدم انصراف از طلاق را دریافت کرد. بنابراین در این قسمت قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که استثنائات عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق کدامند؟

اولین استثنای عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق این است که اگر با ارائه مدارکی ثابت شود که حضور یکی از زوجین در جلسات مشاوره طلاق امکان پذیر نیست، مراکز مشاوره می توانند حتی بدون حاضر شدن یکی از زن و مرد، با شخصی که حاضر شده است جلسه مشاوره را ادامه داده و پس از طرح پرسش در خصوص چرایی طلاق و ارائه مشاوره های لازم، گواهی عدم انصراف از طلاق را برای طی مراحل طلاق توافقی صادر نمایند.

دومین استثنای عدم حضور زن و شوهر در مراکز مشاوره آن است که زن و شوهر و یا یکی از آنها در خارج از کشور اقامت داشته باشد و به واسطه همین عدم حضور در ایران، مراکز مشاوره می توانند صرفا با وجود وکیل، گواهی عدم انصراف از طلاق را صادر نمایند تا موضوع طلاق به دادگاه خانواده ارجاع شود.

برگرفته از سایت حقوقی دینا

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2420 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش