ترکه متوفی چیست؟

ترکه متوفی چیست؟

ترکه در واقع همان چیزی است که شخص وفات یافته آن ها را ترک گفته است. این موضوع مربوط به اموری می‌شود که برای ورثه بر جای مانده است. بنابراین این امور می‌تواند در برگیرنده تمامی مایملک مثبت و منفی و حقوق قابل انتقال متوفی همچون حق قصاص، حق شفعه و … باشد.

 

انواع دارایی در  ترکه

1. مایملک مثبت ترکه: این جزء شامل اموال اعم از مال منقول و غیر منقول، مطالباتی که فرد از دیگران داشته است.

2. مایملک منفی ترکه: این جزء شامل بدهی هایی است که از فرد متوفی بجا مانده است. همچنین می تواند شامل قراردادها و تعهداتی باشد که باید از محل دارایی های وی تامین و پرداخت گردد.

 

حالات قبول یا رد ترکه

بلافاصله بعد از فوت اموال و دارایی های بجا مانده از متوفی به وراث منتقل می شود اما وارثین در مواجهه با آنچه به آنها به ارث می رسد سه راه داشته که عبارتند از:

1. قبول مطلق ترکه: در قبول مطلق ترکه وارثین تمام آن اعم از جزء مثبت و منفی را بدون درخواست تحریر ترکه می پذیرند.

2. قبول مشروط ترکه: در قبول مشروط ترکه وارثین پذیرش ترکه را منوط به تحریر ترکه و مشخص شدن جزء منفی و مثبت ترکه می نمایند.

3 . رد ترکه: رد ترکه بدین معنی است که یک نفر یا تمامی وراث از مدیریت پرداخت بدهی ها انصراف دهند. بنابراین توجه به این موضوع ضروری است که با رد ترکه، پرداخت دیون متوفی از اموال باقیمانده ساقط نمی شود و تنها وظیفه کنترل آن از دوش ورثه برداشته می شود.

در این صورت وصی متوفی ملزم به انجام این کار است و در صورتی که فرد قبل از فوت وصی تعیین نکرده باشد، دادگاه توسط مدیر تصفیه و ظرف یک هفته این کار را انجام می دهد.

سپس وارثان می توانند مابقی مایملک را میان خود تقسیم نمایند. فردی از وراث که درخواست رد ترکه داده است، حق هر گونه اعتراضی نسبت به امور پرداخت بدهی های متوفی را از خود سلب نموده است.

مشاوره حقوقی

مهر و موم ترکه به چه معناست؟

قبل از این که دارایی متوفی تحریر (مشخص) شود، برای از بین نرفتن احتمالی اموال و نیز عدم تصرف دیگران در ترکه، قانون مهر و موم اموال او را پیش‌بینی کرده است. مهر و موم ترکه در واقع اولین اقدامی است که پس از فوت یک شخص انجام می‌شود تا از تضییع اموال او و حق ورثه و سایرین جلوگیری شود.

 

تحریر ترکه چیست؟

تحریر در لغت به معنای نگاشتن است. بر اساس ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی: «مقصود از تحریر ترکه، تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.» به عبارت دیگر قانون برای حفظ حقوق ورثه، نهاد تحریر ترکه را در نظر گرفته است که در آن تمام اموال و دارایی‌های متوفی اعم از مطالبات و بدهی‌هایش مشخص می‌شود. به عبارتی ساده‌تر، تحریر ترکه همان لیست کردن دارایی‌های متوفی است. اما برای قانونی بودن این لیست، باید شرایط خاصی رعایت شود.

تحریر ترکه به طور کلی الزامی نبوده و به طور معمول وصی یا ورثه اقدام به مدیریت ترکه خواهند کرد. اما زمانی که بیم اختلاف وجود داشته باشد، تحریر ترکه بهترین راه برای جلوگیری از اختلافات آتی خواهد بود.

تحریر ترکه ما را از مهر و موم اموال بی‌نیاز خواهد کرد. به همین دلیل درخواست مهر و موم اموال پس از تحریر ترکه پذیرفته نیست. همچنین درخواست مهر و موم در اثنای تحریر فقط نسبت به آن بخش که تحریر نشده است ممکن خواهد بود.

تقاضای تحریر ترکه صرفا از ورثه، نماینده قانونی آنها و یا وصی برای اداره اموال پذیرفته خواهد شد. بنابراین طلبکاران متوفی و یا موصی‌له نمی‌توانند تقاضای تحریر ماترک را داشته باشند.

 

تقسیم ترکه چیست؟

 یکی از مسائل شایع میان وراث در خصوص ترکه مساله تقسیم ترکه می باشد. مطابق قانون مدنی مالکیت وراث به ترکه اتفاق نمی افتد مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است. بنابراین جهت تعلق گرفتن ترکه و سپس تقسیم آن ابتدا اشخاص باید جزء منفی ترکه از جمله دیون متوفی مانند مهریه همسر متوفی و سایر دیون وی را پرداخت نمایند.

تقسیم ترکه می تواند بر اساس توافق و تراضی افراد صورت گیرد. بدین نحو که وراث با رضایت اقدام به تقسیم ما ترک میان خود نمایند. اما در صورت عدم تراضی، هریک از وراث یا ذینفعان می توانند با داشتن گواهی انحصار وراثت و با ثبت دادخواست تقسیم ترکه، صدور حکم تقسیم ترکه را از شورای حل اختلاف بخواهند.

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش