چگونگی انتقال و واگذاری سهم الارث

چگونگی انتقال سهم الارث

زمانی که شخصی فوت می کند، پس از پرداخت دیون متوفی و هزینه های مربوط به کفن و دفن وی ، اموال به جای مانده از وی، با عنوان ترکه متوفی، به ورثه او، تعلق گرفته و ایشان می توانند با طی تشریفات مربوط به انحصار وراثت، مالک سهم الارث خود شوند.

با این حال، در مواردی، ممکن است که هر کدام از ورثه ، بخواهند به جای مطالبه سهم الارث خود، اقدام به انتقال سهم الارث به یکی از وراث نمایند. با این حال، از آن جهت که انتقال سهم الارث، شرایط و نکات حقوقی خاصی دارد، اطلاع از نحوه انجام این امر، ضروری است؛ چرا که بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور، انتقال سهم الارث ، به درستی انجام نمی شود.

 

قالب قراردادی جهت انتقال سهم الارث

انتقال سهم الارث می بایست در قالب یکی از عقود قانون مدنی همچون عقد هبه یا عقد صلح، انجام گیرد.

 

مراحل و نحوه انتقال سهم الارث

در خصوص نحوه انتقال سهم الارث به یکی از وراث، باید گفت که انتقال ارث، از طریق تنظیم یک قرارداد شفاهی و یا کتبی ، امکان پذیر است. به این معنا که، طرفین، می توانند ایجاب و قبول عقد هبه یا عقد صلح را به صورت شفاهی، انجام داده و یا اینکه توافقات خود در ارتباط با انتقال سهم الارث را بر روی یک سند، مکتوب نموده و بدان پایبند شوند.

در هر حال، اگر انتقال سهم الارث به یکی از وراث، از طریق انعقاد قرارداد کتبی هبه یا صلح نامه انجام شود، طرفین می توانند سند مربوط به آن را به صورت دستنویس، بر روی یک برگه عادی مکتوب نموده و یا اینکه ، با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، یک سند رسمی تنظیم نمایند که این امر، نیازمند تهیه اسناد و مدارکی است که در قسمت بعد، به ذکر آن خواهیم پرداخت.

 

انتقال سهم الارث قبل از فوت

ارث به کلیه اموال، عنوان‌ها، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به شخص دیگری منتقل می‌گردد. بنابراین، اگر اموالی را قبل از فوت یک شخص منتقل کنیم، نامش ارث نیست. اگر می‌خواهیم انتقال صورت بگیرد باید در قالب یکی از عقود، انتقال را انجام داد.

 اگر شخصی روی یک برگه، در حضور ورثه خود، اموال خود را تحت عنوان ارث به فرزندان خود انتقال دهد، آیا این برگه وصیت محسوب می‌شود؟

آیا ورثه می‌توانند بعد از فوت شخص، ادعای جدیدی درباره اموال دیگر وراث که از متوفی دریافت داشته‌اند، مطرح کرد؟

برای دانستن مفهموم یک نوشته یا قرارداد، باید به مفاد آن توجه نمود. اگر نوشته جنبه وصیت داشته باشد، ورثه می‌توانند بعد از فوت مورث ادعا داشته باشند. اما اگر نوشته مذکور به شکل انتقال قطعی اموال باشد، می‌تواند هبه یا صلح باشد و در این صورت، هیچ ادعایی بعد از فوت، قابل قبول نیست.

به طور مثال، اگر نوشته شده باشد که خانه بعد از فوت برسد به دخترم و ماشین برسد به پسرم؛ این نوشته وصیت محسوب می‌شود. خود شخص می‌تواند تا قبل از فوت آن را تغییر بدهد و ورثه نیز می‌توانند بعد از فوت نسبت به مازاد بر یک سوم ادعا داشته باشند.

دلیل این امر هم مشخص است؛ اموال متوفی بعد از فوت او دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و نام آن، ترکه است و متوفی تصرفی در آن ندارد. نافذ بودن یک سوم آن هم برای احترام به متوفی می‌باشد.

اما اگر متوفی بنویسد که ماشین برای دخترم باشد و خانه برای پسرم، آنگاه صلح اموال رخ داده است و نافذ است.

 

بخشش سهم الارث

اگر تعدادی از وراث بخواهند سهم الارث خود را منتقل کنند بهتر است از طریق دفاتر اسناد رسمی باشد تا وراق ادعایی نسبت به آن نداشته باشند.

 

مطالبه سهم الارث پس از بخشش

پس از بخشش سهم الارث توسط یکی از وراث ودر اختیار گرفتن سهم الارث می توان در صورتی که مال بخشیده شده موجود باشد به ان رجوع و ۀن را مطالبه کرد مشروط بر آنکه مال بخشیده شده منتقل نشده باشد و در مقابل آن عوضی دریافت نشده باشد یا در مال بخشیده شده تغییراتی حاصل نشده باشد.

مشاوره حقوقی

تشریفات قانونی انتقال سهم الارث

⇐ مالیات بر ارث باید پرداخت گردد.

⇐ اگر اموال متوفی ملک است باید سند مالکیت صادر شود سپس استعلامات اخذ شود و بعد اجازه ی انتقال دارید.

⇐ اگر هم اموال متوفی خودرو است باید اول تعویض پلاک شود سپس زمانی که سهم الارث شما در مالکیت خودتان مستقر شد بعد اجازه ی انتقال قطعی دارید لازم به ذکر است اگر پلاک به نام متوفی است نیاز به تعویض پلاک دارد در هر صورت اول باید تکلیف پلاک روشن شود یا به نام یکی از ورثه بشود بعد شما می توانید سهم الارث خودتان را انتقال بدهید.

اما متاسفانه دیده شده که سندی در قالب صلح تنظیم شده و ورثه حقوقشان را به فرد دیگری صلح کرده اند در صورتی که این سند اشتباه است و تخلف از قوانین محسوب می شود، همسر متوفی می تواند  نسبت به سهم زوجه مبنی بر اینکه من در خصوص اموال غیر منقول مبلغی از ورثه این شخص به نسبت سهم خود دریافت کرده ام اقرانامه ای تنظیم کند و دیگر هیچ حقی در خصوص املاک نداشته باشد.

⇐ در خصوص خودرو که اموال منقول محسوب می شود چون از اصلش می برد ( به موجب قانون سهم الارث زوجه یک هشتم از پول و مبلغ اموال غیر منقول و یک هشتم از خود اموال منقول ) باید نقل و انتقال صورت بگیرد فقط در خصوص اموال غیر منقول است که از بهایش می برد در سایر اموال و اموال منقول باید نقل و انتقال صورت بگیرد نقل و انتقال اش به چه صورت است؟

مالیات بر ارث حتماً باید پرداخت بشود استعلاماتی اگر دارد گرفته بشود و عیناً مانند یک خریدار و فروشنده نقل و انتقال بشود پس این دیدگاه که فکر میکنند می توانند سهم الارث اشان را قبل از تشریفات قانونی به دیگری صلح کنند دیدگاه اشتباهی است و تشریفات اداری فراوان دارد البته اگر اموال زیاد باشد راه حل دیگری دارد که با گرفتن مالیات بر ارث بدون نقل و انتقال، جابجایی هایی در سهم و ارث صورت بگیرد که در پست های بعدی راه حل اش را برایتان توضیح خواهم داد.

 

انتقال سند بدون انحصار وراثت

برای انتقال سند ملک متوفی باید انحصار وراثت انجام شود. چون بدون انجام انحصار وراثت ارزش ملک مشخص نمی‌شود و امکان محاسبه مالیات بر ارث وجود نخواهد داشت؛ بنابراین برای اینکه ملک را بفروشید یا انتقال سند ملک را انجام دهید لازم است که مراحل انحصار وراثت تکمیل شود.

بنابراین، اگر  انتقال سند بدون انحصار وراثت توسط یکی از وراث انجام شود، معامله‌ای که صورت گرفته فاقد اعتبار خواهد بود و به لحاظ قانونی فاقد ارزش است.

همچنین، در صورتی که وراث برای فروش ملک به یکی از ورثه توافق کرده باشند، ابتدا باید وضعیت انحصار وراثت ملک مشخص شود، سپس وارثی که قصد تصاحب ملک را دارد می‌تواند مبلغی که به عنوان ارزش ملک تعیین شده را بپردازد و آن را سایر ورثه خریداری کند؛ بنابراین حتی در صورت توافق وراث هم امکان انتقال سند به نام یک یا چند نفر از وارثان وجود نخواهد داشت.

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2401 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش