نمونه دادخواست تعدیل مهریه از طرف زوجه – دادخواست کاهش اقساط مهریه

دادخواست کاهش اقساط مهریه

 

در زیر دو نمونه دادخواست در خصوص تعدیل مهریه از طرف زوجه تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید

دادخواست افزایش اقساط مهریه

با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می گردد قبل از هر اقدام حقوقی در این زمینه ابتدا از مشاوره رایگان وکلای استیناف گر استفاده نمایید.

تعدیل مهریه

 

نمونه دادخواست 1

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وكيل
خواسته وبهاي آن
منضمات دادخواست  

 

 ریاست محترم …..

باسلام

ینجانب محکوم علیه دادنامه قطعی شماره …….. موضوع تقسیط مهریه همسرم طبق سند ازدواج شماره ……….. دفتر رسمی ازدواج شماره ……… تهران می باشم. در دادنامه مستند دادخواست اینجانب به پرداخت تعداد 50 عدد سکه بهار آزادی به عنوان پیش پرداخت و ماهیانه یک قطعه سکه تمام طلای بهار آزادی به عنوان اقساط باقیمانده مهریه شده ام.

با توجه به اینکه در طول جریان رسیدگی به پرونده و تا زمان صدور اجراییه قیمت سکه طلای بهار آزادی به بیش از سه برابر قیمت زمان صدور حکم اولیه رسیده است و حقوق دریافتی اینجانب نیز با توجه به مستندات پیوست هیچ تغییری نداشته، لذا پرداخت پیش پرداخت تعیین شده و اقساط مهریه برای بنده غیر ممکن شده است.

با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی پیش امده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تعدیل پیش پرداخت و اقساط مهریه را دارم.

 

با تشکر و تجدید احترام

محل امضاء

مشاوره حقوقی

 

نمونه دادخواست 2 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وكيل
خواسته وبهاي آن
منضمات دادخواست  

 

 ریاست محترم …..

با سلام و احترام

اینجانب محکوم علیه دادنامه قطعی شماره ………………. با موضوع تقسیط مهریه همسرم مطابق سند رسمی ازدواج به شماره ی ……………………. دفتر رسمی ازدواج شماره …………………. می باشم .

در دادنامه مستند اینجانب به پرداخت 20 عدد سکه تمام بهار امامی به عنوان پیش پرداخت و هر پنج ماه یک عدد سکه تمام بهار امامی به عنوان اقساط محکوم شده ام .

لذا با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و اینکه در طی جریان رسیدگی به پرونده اینجانب قیمت سکه تمام به بیش از چهار برابر زمان صدور حکم بدوی رسیده و در آمد ماهیانه بنده با استناد به فیش حقوقی که به مستندات و دلایل و منضمات پیوست نموده ام مبلغ ……………….. ریال است. در عمل پرداخت این مبلغ برای بنده غیر ممکن گشته با توجه به اوضاع و شرایط اقتصادی و حقوق دریافتی بنده درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته و به تعدیل در مورد پیش پرداخت و اقساط مهریه را دارم

 

با تشکر و تجدید احترام

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به تفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2185 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش