الزام به تنظیم سند رسمی ملک نسبت ملکی که در رهن بانک می باشد – الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن

الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن

 

در مواردی پیش می آید که خریدار پس از خرید ملک، متوجه می شود که ملک خریداری شده قبل از خرید و انجام معامله در رهن بانک قرار داشته و فروشنده این مطلب را کتمان نموده است در این صورت خریدار برای تنظیم سند با مشکل مواجه شده و امکان تنظیم سند به نام خریدار فراهم نخواهد شد زیرا تا زمانی که ملک در رهن بانک باشد دفاتر اسنادرسمی قادر به تنظیم سند به نام خریدار نخواهند بود حتی اگر فروشنده نیز در دفترخانه حاضر شده و آمادگی خود را برای تنظیم سند اعلام نماید.

چرا که در خصوص املاکی که در رهن می باشند ابتدا باید حقوق مالی و بدهی بانک پرداخت شود سپس امکان تنظیم سند فراهم می گردد. البته در صورتی که بانک با تنظیم سند به نام خریدار موافقت نماید یا رضایت خود را اعلام کند نیز مشکل حل شده و می توان تنظیم سند نمود ولیکن معمولاً شعبات بانک ها از اعلام موافقت و رضایت امتناع می نمایند.

همچنین در صورتی که در قرارداد منعقده بین خریدار و فروشنده به رهن اشاره شده باشد و فروشنده متعهد به پرداخت بدهی بانک باشد ولیکن با رسیدن موعد، پرداخت بدهی بانک (فک رهن) را انجام ندهد نیز خریدار می تواند با تشکیل پرونده حقوقی، الزام خوانده را به فک رهن و تنظیم سند رسمی ملک رهنی تقاضا نماید.

در دعوا و دادخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک رهنی الزاماً باید ابتدا تقاضای فک رهن نمود و در مرحله بعد بهتر است شعبه بانکی که ملک مورد نظر را در رهن قرار داده نیز طرف دعوی قرار داده شود زیرا برخی از قضات دادگاه ها ذکر شعبه بانک را در ستون خوانده ضروری تلقی می کنند و در صورتی که شعبه بانک جزء خواندگان نباشد دعوی مطروحه را رد می کنند.

 

حالات مختلف دعوی الزام به فک رهن ملک

دعوی الزام به فک رهن ملک ممکن است در چند حالت رخ دهد که به بررسی هر کدام از حالات طرح دعوی الزام به فک رهن ملک پرداخته می شود.

حالت اول: فردی بابت بدهی که به شخص دیگری دارد ملک خود را در رهن او قرار می دهد. این عمل بدین جهت است که تضمینی برای طلبکار باشد که بدهکار اقساط طلب خود را و یا در موعد مقرر بدهی خود را تسویه می نماید و چنانچه بدهکار به تسویه بدهی خود اقدام ننماید طلبکار بتواند با فروش ملک مرهونه، طلب خود را از قیمت ملک مطالبه نماید. در این مواقع راهن ملک خود را به رهن مرتهن می گذارد و زمانی که طبق قرارداد بدهی خود را تسویه کند بایستی ملک از رهن مرتهن خارج گردد و چنانچه مرتهن پس از پرداخت بدهی نسبت به فک رهن از ملک رهنی اقدام ننماید راهن می تواند بر علیه مرتهن دعوی الزام به فک رهن ملک را مطرح نماید.

حالت دوم: گاهی ممکن است ملکی به فروش برسد که ملک مزبور در رهن بانک و یا شخصی باشد. در این مواقع فروشنده ملک را با سند عادی یا همان مبایعنامه به خریدار می فروشد و بنا را بر این میگذارد که تا مدت مقرری ملک را از رهن خارج نماید و همان زمان نیز ملک را به نام خریدار سند بزند. اما موفق به فک رهن از ملک مزبور نمی گردد، مسلم است که خریدار از عدم فک رهن ملک متحمل ضرر و زیان می گردد که در این مواقع می تواند دعوی الزام به فک رهن ملک را اقامه نماید.

حالت سوم: حالت سوم یکی از معمول ترین و شایع ترین حالاتی است که دعوی الزام به فک رهن ملک اقامه می گردد. امروزه یکی از قراردادهایی شایع ملکی، قرارداد مشارکت در ساخت است که در این نوع از قراردادها به جهت وام هایی که سازنده از بانک دریافت می نماید ملک در رهن بانک است و البته سازنده متعهد می شود که ملک را از رهن بانک خارج نماید. بدیهی است که چنانچه سازنده نسبت به فک رهن از ملک مزبور اقدام ننماید، مالک می تواند بر علیه سازنده دعوی الزام به فک رهن ملک در رهن بانک را اقامه نماید.

مشاوره حقوقی

دادگاه صالح به دعوی الزام به فک رهن ملک در رهن بانک

دعاوی الزام به فک رهن ملک از دعاوی ملکی است و دعاوی ملکی نیز جزء دعاوی غیر منقول به حساب می آید و دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی غیر منقول دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است که در مورد دعوی الزام به فک رهن ملک در رهن بانک نیز دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک در رهن است.

زمانی که دادگاه در دعوی الزام به فک رهن ملک حکم به فک رهن صادر نماید، پس از صدور حکم اجراییه صادر می گردد و در این مواقع چنانچه محکوم علیه دعوی الزام به فک رهن ملک، در مهلتی ده روزه از صدور اجراییه، نسبت به فک رهن ملک اقدام ننماید در این صورت  محکوم له می تواند درخواست توقیف و فروش اموال محکوم له را بنماید تا بدین وسیله از محل فروش اموال محکوم علیه نسبت به فک رهن ملک اقدام گردد.

البته راه حل دیگری که در پیش پای محکوم له قرار دارد این است که می تواند در ابتدا با اموال شخصی خود نسبت به فک رهن ملک اقدام نماید و سپس نسبت به توقیف اموال محکوم علیه و جلب وی جهت وصول بدهی خود بابت فک رهن ملک اقدام نماید.

 

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز برای دادخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک رهنی و فک رهن عبارت اند از:

1. کارت ملی و مدارک احراز هویت خواهان

2. سندی که خواهان مدعی است مطابق آن خوانده دعوی مکلف به فک رهن و پرداخت اقساط و مبالغی به بانک مورد نظر و تنظیم سند رسمی است.

3. اطلاعات کامل خوانده دعوا از قبیل نام، نام خانوادگی، کدملی و نشانی دقیق وی و… البته در صورتی که خوانده در سامانه ثنا ثبت نام نموده است نیازی به اطلاعات دقیق وی نیست و تنها با ارائه شماره ملی وی به دفاتر خدمات قضایی مشخصات کامل خوانده به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد.

4. شعبه بانکی که ملک را در رهن قرار داده، شناسه ملی و نشانی دقیق آن.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2185 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش