نمونه دادخواست الزام زوجه به تمکين عام و خاص زوجه دوشیزه (باکره)

دادخواست الزام زوجه به تمکين

 

 در زیر یک نمونه دادخواست در خصوص الزام زوجه به تمکين عام و خاص تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید

 

با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می گردد قبل از هر اقدام حقوقی در این زمینه ابتدا از مشاوره رایگان وکلای استیناف گر استفاده نمایید.

مشاوره حقوقی

نمونه دادخواست 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وكيل
خواسته وبهاي آن الزام خوانده به تمکین عام و خاص به شرح متن
منضمات دادخواست ا- دلیل سمت / وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲- فتوکپی مصدق سند نکاحيه
 ریاست محترم …..

باسلام

احترام به وكالت از ناحیه خواهان و با اجازه حاصله از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی به استحضار می رساند:

١- سند نکاح نامه شماره / مورخ…………. تنظیمی دفترخانه شماره ……………. حکایت از وقوع عقد نکاح و زوجیت مابین صحابه دعوی از نوع دائم دارد.

۲- صداق معین شده تعداد…. سکه بهار آزادی و نحوه پرداخت آن

عند القدرة و الاستطاعة» تراضی شده است.

۳- به موجب مستفاد از قانون مدنی: در فرضی که پرداختن مهر منوط به استطاعت مالی شوهر شده است و زوج در زمان انعقاد نکاح توانایی پرداختن مهر را نداشته و

طرفین برای دادن مهلت به او چنین شرطی کرده اند در این صورت حق حبس به طور ضمنی ساقط شده است و استطاعت مالی شوهر بعد از نکاح نیز این حق را دوباره ایجاد نمی کند که در مانحن فيه شرط پرداخت مهر به نحو عند الاستطاعه به علت فقدان تمکن مالی موکل صورت گرفته و این شرط به منظور دادن فرصت پرداخت در سند نکاحيه تصریح شده است.

۴- با وصف فوق: و اسقاط ضمنی حق حبس زوجه، تمكين او از موکل امری مفروض است و اگر زوجه بدون عذر موجه حاضر نشود که با موکل در یک محل زندگی کند و او را در تشييد مبانی خانواده یاری نماید و یا به خواسته های مشروع او در مورد معاشرت

با دیگران بی اعتنا بماند ناشزه محسوب و حقی بر گرفتن نفقه نخواهد داشت. ابنائا به مراتب و معنونه در فوق و استناد به مواد ۱۰۸۵ قانون مدنی و ۱۱۰۸ همان قانون و ۱۹۸ ق.آ.د.م رسیدگی و استماع خواسته و در نفس امر و بدلیل اینکه پرداخت مهر ارتکازمشروط به استطاعت شده، صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

 

با تشکر و تجدید احترام

محل امضاء

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به تفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2165 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش