نمونه دادخواست مطالبه عین هدایای دوران نامزدی

دادخواست مطالبه عین هدایای دوران نامزدی

 

در زیر یک نمونه دادخواست در خصوص مطالبه عین هدایای دوران نامزدی تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید

 

با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می گردد قبل از هر اقدام حقوقی در این زمینه ابتدا از مشاوره رایگان وکلای استیناف گر استفاده نمایید.

 

مشاوره حقوقی

نمونه دادخواست

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وكيل
خواسته وبهاي آن

مطالبه عین هدایای دوران نامزدی به شرح متن مقوم بر ۵۱ میلیون ریال ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب

منضمات دادخواست ١- دلیل سمت / وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲- فتوکپی مصدق فاکتور خرید ۳- عند الزوم شهادت شهود
 ریاست محترم …..

باسلام

احترام خاطر عالی را مستحضر می دارد:

١- موكل به قصد ازدواج در تاریخ……. از خوانده محترمه استنکاح نموده است.

۲- برحسب عرف و رسوم جامعه اقدام به خرید حلقه نامزدی به مقدار……… گرم و…………………. نموده است

٣- خوانده بلادلیل از وعده ازدواج عدول نموده است.

۴- مستفاد از قانون مدنی: هر یک از نامزدها می توانند در صورت بر هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف مقابل یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه نماید و اگر عین موجود نباشد مستحق قیمت هدایا خواهد بود…. الخ) و چون این هدایا معمولا گرانبهاست، عرف نامزد را موظف به نگهداری آنها می داند و مقصود نامزد این نیست که هدیه را بدون قید و شرط تملیک کند و بنای طرفین این است که بر هم خوردن نامزدی شرط انحلال هدیه باشد و به عبارت اخرى انحلال نامزدی خود به خود هدیه را منفسخ می کند و گیرنده مال موظف به استرداد آن می باشد.

بنائا به مراتب و معنونه در فوق: و استناد به ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م، رسیدگی و استماع خواسته و در ما نحن فيه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

اسامی و مشخصات و اقامتگاه شهود خواهان : ۱)…. ۲)…………

 

با تشکر و تجدید احترام

محل امضاء

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به تفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2150 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش