جرم اغفال دختران و زنان – قاسم نجفی بابادی

اغفال دختران و زنان

منظور از اغفال دختران چیست؟

دختران به دلیل روحیه لطیف وبرخورداری از احساسات ظریف خود که از جانب خداوند در ذات آن ها نهادینه شده است بیشتر در معرض اغفال هستند. و همین موضوع باعث می شود که بسیاری از کلاهبرداران و سود جویان طعمه های خویش را ازمیان دختران و زنان جوان انتخاب کنند.

و از این طریق آن هارا مورد سوءاستفاده های جنسی و مالی خود قرار دهند که حتی اثار سوء معنوی و آسیب های روحی و روانی به دنبال دارد .منظور از اغفال دختران فریب دادن ان ها از طریق وعده های پوشالی و جذاب مثل اینکه با تو ازدواج می کنم یا خوشبختت می کنم یا همراه من به پول و ثروت زیادی می رسی و امثالهم می باشد و به دنبال خود سوءاستفاده های مالی و جنسی همراه دارد.

پس دادن آگاهی های لازم در این زمینه وروشن کردن نقاط اتکای قانونی می تواند کمک زیادی به رفع نگرانی های زنان ودختران در این زمینه بنماید. جالب است بدانیم که قانون گذار نیز در این زمینه نگرانی های موجود را مدنظر داشته و برای این نوع جرم مجازات هایی تعیین کرده است که در ادامه به بررسی ان ها می پردازیم.

 

مجازات اغفال دختران با وعده ی ازدواج

مطابق با قانون صرف قول و قرار برای ازدواج جرم نیست و امکان اجبار هیچ یک از طرفین برای ازدواج وجود ندارد اما اگر شخصی با وعده ی ازدواج مدام از طرف مقابل پول اخاذی کند و یا به کلاهبرداری دست بزند یا با او رابطه ی نامشروع برقرار کند که در این حالت حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون محکوم می شود.

مجازات اغفال زنان و دختران با اخاذی از آنان

گاهی ممکن است شخص با تهدید های مختلف مدام از طرف مقابل پول اخاذی کند در این حالت جرم اخاذی محقق شده است مطابق با ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسالمی؛ هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. که طبق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۹، مجازات حبس ماده فوق به نصف تقلیل می یابد.

 

مجازات اغفال زنان و دختران با کلاهبرداری از آنان

ممکن است شخص با وعده ی ازدواج به سوء استفاده های مختلف مالی و کلاهبرداری دست بزند برای مثال با کلاهبرداری ملکی را از طرف مقابل به نام خود بزند و… در این حالت جرم کلاهبرداری رخ داده است و طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کلاهبرداری مرتکب به حبس از ۱ تا ۷ سال و جزای نقدی مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن محکوم می شود.

 

آیا اغفال پسران هم جرم است؟

تصور نکنید که تمام این خطرات و مشکلات برای دختران است. هستند پسرانی که فریب خورده و مورد تجاوز قرار گرفته اند. کم نیستند مردانی که توسط زنی اغوا شده و مورد اخاذی و کلاهبرداری قرار گرفته اند.

اگر پسری فریب خورده و مورد تجاوز قرار گیرد، مجازات متجاوز اعدام خواهد بود. البته در این مورد هم به عنف بودن عمل باید اثبات شود.

مجازات اخاذی و کلاهبرداری نیز همان است که پیش از این بیان کردیم.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2420 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش