مجازات زدن پرده بکارت و پاره شدن به صورت عمد و غیر عمد – قاسم نجفی بابادی

مجازات زدن پرده بکارت و پاره شدن به صورت عمد و غیر عمد

از آن جایی که ممکن است پرده بکارت دختران به هر دلیلی از قبیل تجاوز جنسی، افتادن یا پرت شدن، فعالیت سنگین ورزشی، یا علل خارجی دیگری از بین برود لذا لازم است که احکام آن به تفکیک مورد بررسی قرار بگیرد. زیرا در صورتی که از بین رفتن پرده بکارت عمدی و با تجاوز جنسی صورت بگیرد دارای مجازات سنگینی خواهد بود که در ادامه به آن اشاره می نماییم.

مجازات زدن پرده بکارت و پاره شدن به صورت عمد و غیر عمد

منظور از ازاله بکارت چیست؟

خراشیدگی، ساییدگی و پاره شدن پرده ی بکارت را که همراه با خون مردگی و تورم و یا جاری شدن خون باشد ازاله بکارت گویند. ونکته قابل ذکر این است که خونریزی دلیل پاره شدن پرده بکارت نیست. همچنین عدم خونریزی نیز به معنی پاره شدن پرده بکارت در گذشته نمی باشد. درواقع در ابتدای مجرای تناسلی و در مدخل واژن زنانه یک پرده لطیفی وجود دارد که بعد از پاره شدن آن به شکل زوائدی نامنظم دیده می شود.

مجازات زدن پرده بکارت و پاره شدن به صورت عمد و غیر عمد

 دیه پاره شدن بکارت

در رابطه با دیه پاره شدن پرده ی بکارت دختر مجرد نیز باید گفت: چنانچه پاره شدن پرده بکارت با رضایت خود دختر انجام شود، دیه ی آن ارش البکاره است. گفتنی است در اکثر پرونده ها، ارش البکاره ۲ % دیه ی کامل تعیین شده است. اما اگر این کار بدون رضایت دختر انجام شده باشد، دیه ی دختر همان مهرالمثل خواهد بود.

رضایت دختر مجنون یا نابالغ که به این عمل رضایت واقعی نداشته، در حکم نارضایتی خواهد بود. اگر فردی به غیر از شوهر، زن را ازاله ی بکارت نماید، ضامن بوده و میزان ارش ازاله ی بکارت، همان مهرالمثل خواهد بود.

چنانچه مردی با زنی به این شرط ازدواج کرده باشد که وی باکره باشد ولی در حقیقت امر، زن باکره نباشد، مرد این حق را دارد که عقد را فسخ نماید یا مابه التفاوت باکره بودن و نبودن را از زن بگیرد. همچنین این حکم برای زنی که  باکره نباشد و پرده ی بکارت خود را ترمیم نموده باشد، اجرا می شود.

چنانچه پس از عقد مشخص شود که زن باکره نبوده، مرد حق فسخ نداشته، مگر این که شرط بکارت نموده باشد.

چنانچه پرده ی دختر با انگشت و یا چیز دیگری پاره شده باشد، اگر موجب پارگی مثانه و عدم ضبط ادرار باشد، به غیر از دیه ی کامل، مهرالمثل هم تعلق می گیرد.

اما اگر منجر به پارگی مثانه نشده باشد، تنها همان مهرالمثل به او تعلق می گیرد و در هر دو حالت اگر این کار توسط اجنبی انجام شده باشد، مطابق قانون مرتکب تعزیر می باشد.

از جهت میزان دیه تفاوتی میان پاره شدن عمدی و غیر عمدی وجود ندارد. بنابر این در هر دو حالت همان مهر المثل می باشد.

مشاوره حقوقی

تفاوت ارش و دیه

دیه مالی است که در قبال صدمه وارد به جسم وجان انسان باید از طرف عامل و مسبب صدمه به آسیب دیده پرداخت گردد و نوع و مقدار آن برای هر یک از اندام های بدن معین است و شارع آن را تعیین نموده است.

در حالیکه مقدار ارش را شارع تعیین نکرده و قاضی مکلف است حسب مورد راسا با جلب نظر کارشناس مقدار آن را تعیین نماید.

دیه بر حسب گاو و گوسفند و شتر و درهم و دینار تعیین میگردد در حالیکه ارش بر اساس پول رایج مملکت مشخص می گردد.

قاضی اختیاری در کم و زیاد کردن دیه ندارد ولی میزان ارش را می تواند با نظر کارشناس و بعضی موارد که فانون اجازه می دهد راسا تعیین نماید.

 

ازاله ی ناقص بکارت

پرده ی بکارت طبق نظر پزشکی قانونی به ۱۲ ناحیه تقسیم شده که در اصطلاح به آن ساعت گویند. در واقع این پرده از یک شروع شده و به دوازده ختم می شود. مثلا پزشکان در گواهی خویش می نویسند: در ساعت ۷ و ۸ پارگی وجود دارد.

طبق قانون، دیه ی ازاله ی ناقص بکارت نیز همان مهرالمثل خواهد بود.

مجازات زدن پرده بکارت و پاره شدن به صورت عمد و غیر عمد

دیه ازاله بکارت بر عهده کیست؟

در صورتی که از بین رفتن پرده بکارت به نحو عمدی و یا شبه عمدی اعم از غیر عمد و خطا محض با توجه به تعاریف قانون مجازات اسلامی صورت گیرد، البته که از بین بردن پرده بکارت به صورت غیر عمد بسیار اتفاق نادری می باشد که ممکن است در اثر اصابت جسمی یا سانحه ای به شکل غیر عمد اتفاق بیفتد در هر حال مرتکب ازاله بکارت ضامن پرداخت آن است که دیه آن مهرالمثل می باشد که توسط کارشناسان با توجه به وضع زن تعیین می گردد.

علاوه بر این در فروضی که بزه زنا از طریق گواهی گواهان، علم قاضی و قسامه ثابت نمی‌شود، باز هم دیه مهر المثل قابل پرداخت است. ازاله بکارت توسط مجنون و غیر بالغ هم در حکم خطای محض است و دیه آن با عاقله (بستگان ذکور نسبی مرتکب مانند عمو) می باشد.

مجازات زدن پرده بکارت و پاره شدن به صورت عمد و غیر عمد

موعد قانونی پرداخت دیه ازاله بکارت چه زمانی می‌باشد؟

بر اساس قواعد کلی کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جرائم عمدی، مسئول پرداخت دیه مکلف است حداکثر ظرف یکسال قمری از تاریخ وقوع جرم دیه یا ارش مقرر را پرداخت نماید. ضمناً در رابطه با جرائم شبه عمدی حسب مورد ضامن پرداخت دیه یا ارش مکلف به پرداخت آن ظرف دو سال قمری است.

مجازات زدن پرده بکارت و پاره شدن به صورت عمد و غیر عمد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2420 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش