چگونگی شکایت از جرم تهدید – قاسم نجفی بابادی

چگونگی شکایت از جرم تهدید

امروزه تهدید کردن معمولا به معمولی ترین حالت و یا مقدمه ارتکاب جرم تبدیل شده است. به گونه ای که افراد معمولا قبل از ارتکاب جرم از طریق تهدید، بزه دیده را ترسانده و سپس دست به ارتکاب آن جرم می‌زنند . نکته قابل توجه این است که تهدید به خودی خود در قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شده است حتی در صورتی که موجب بروز جرم نشود و به دنبال آن اتفاقی نیفتد.

 

عناصر متشکله جرم تهدید

الف- عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد:

«هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

ب- عنصر مادی

مطابق قانون جرم تهدید به هر شکل و به هر نحو محقق می شود فلذا می‌توان گفتار نوشتار اقدام عملی و افعال مختلفی را برای تحقق جرم کافی دانست لیکن این اقدامات و یا افعال باید به گونه‌ای باشد که در مخاطب ایجاد ترس نماید به دیگر سخن عباراتی که از نظر عرفی تهدید تلقی نمی‌شود قابل مجازات نیست.

ج- عنصر معنوی

در خصوص عنصر معنوی جرم تهدید باید بیان کرد مرتکب تهدید می‌بایست به تهدید آمیز بودن اقدامات خود آگاهی کافی داشته باشد و با این تهدید کسب امتیازی غیر مشروع و غیر قانونی را طلب نماید.

 

انواع تهدید

1. تهدید به قتل

 طبق ماده ۶۶۹تعزیرات: هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، این جرم، جرمی قابل گذشت محسوب و مجازات حداقل و حداکثر حبس آن نیز نصف می شود. یعنی از یک ماه تا یک سال

2. تهدید به اخذ نوشته یا سند

طبق ماده ۶۶۸ قانون مجازات بخش تعزیرات: هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، مجازات حبس  این جرم نیز نصف می گردد یعنی از یک و نیم ماه تا یک سال

3. تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه

هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا‌ نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد

جرم موضوع این ماده ادعای دروغ را شامل می شود.زیرا اگر ادعا نماید که وسائل بمب گذاری شده و واقعا هم بمب گذاری شده باشند نه تنها جرمی انجام نداده بلکه باید در خصوص اطلاع دادن، از او قدردانی کرد

به دلیل اهمیت و گنجایش هواپیما و کشتی حتی در صورت خصوصی بودن مالکیت آن باز هم مشمول مجازات ماده ۵۱۱ می شود و قید عمومی فقط به وسایل نقلیه بر می گردد.

سوء نیت خاص که همان قصد بر هم زدن امنیت و تشویش اذهان عمومی است بر خلاف تهدید ماده ۶۶۸ لازم است

4. تهدید همراه با خشونت

در بالا گفته شد که تهدید حتما نباید منتج به نتیجه ی خاصی گردد. اما هرگاه تهدید به اعمال خشونت فوری برای اخذ مال باشد و در عمل نیز سرقت رخ دهد شامل مجازات تهدید ماده ۶۹۹ نمی شود بلکه از موارد سرقت همراه با آزار و تهدید است که طبق ماده ۶۵۲ به حبس از سه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه . البته که آزار و تهدید باید در زمان ربودن اتفاق بیفتد.

 

مجازات جرم تهدید

در مورد مجازات مرتکب تهدید، پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ قانون به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رأی در خصوص متهم می‌کند.

جرم موضوع ماده ۶۶۹ نیز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق‌الناس است که جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.

 

تهدید با تلفن

هنگامی که جرم مزاحمت تلفنی با دیگر جرائم باشد از قبیل تهدید و فحش رسیدگی با دادسرای محل وقوع جرم می باشد و طبق نظریه مشورتی ۲۱۷۵/۷ اداره ی حقوقی قوه قضاییه توهین و تهدید از طریق تلفن جرم مزاحمت تلفنی است.اما اگر تنها باشد،طبق قانون قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران: هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را، وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول‌ پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود. برای بار دوم‌ پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد‌ بود. و برای بار سوم، شرکت ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه‌ حساب مسترد خواهد نمود.

 

نحوه شکایت جرم تهدید

1. برای طرح شکایت تهدید باید ابتدا به دفتر خدمات قضایی مراجعه و شکواییه را ثبت نمود. برای ثبت شکواییه تهدید، مشخصات فرد تهدید کننده، محل وقوع جرم و نیز ادله طرح شکایت نظیر شهود، پیامک، متن‌های فضای مجازی و … لازم است.

2. پس از ثبت شکواییه براساس محل وقوع، پرونده به دادسرای مربوطه ارجاع شده و تحقیقات از شاکی برای بررسی صحت و سقم ادعا و ادله وی آغاز می‌گردد.

3. در صورت تشخیص دادیار پرونده، برای متهم قرار مجرمیت صادر گردیده و برای وی وثیقه تعیین شده و ابلاغیه جلب به دادرسی برای وی صادر می‌گردد. در این مرحله استفاده از یک وکیل کیفری حرفه‌ای و یا یک مشاوره حقوقی تخصصی بسیار ضروری است. این قرار تا ۱۰ روز قابل اعتراض خواهد بود. پس از آن پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود تا قاضی برای آن وقت رسیدگی تعیین نماید.

4. در جلسه رسیدگی باز هم ادله شاکی و دفاعیات متهم بررسی شده و پس از آن دادگاه بدوی رای صادر می‌نماید که تا ۲۰ روز قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی می‌باشد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین در مهلت قانونی مقرر به رای صادر شده، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع می‌شود. پس از صدور رای تجدیدنظر، رای قطعی گردیده و برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگاه ارجاع می‌شود.

چگونگی شکایت از جرم تهدید

ادله مورد نیاز برای اثبات جرم تهدید

امروزه با رواج استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای اطلاع رسانی و سایر مقاصد ارتباطی، امکان وقوع جرم تهدید توسط اینترنت و تلفن همراه بیشتر شده است و بسیاری از دعاوی مطروحه با موضوع تهدید در مراجع قضایی، به این گونه شکایات اختصاص دارد. لذا امکان پیگیری و بررسی وقوع این نوع جرم تهدید امروزه وجود دارد. بررسی جرم تهدید تلفنی از طریق استماع مکالمات تلفنی ضبط شده در اداره مخابرات با دستور قضایی وجود دارد. مکالمات ضبط شده در محاکم قضایی نقش آماره را داشته و به قاضی در صدور رأی منصفانه کمک می کند اما خود به تنهایی نمی تواند مدرک کافی برای صدور حکم باشد.

همچنین علاوه بر مدارک و مستندات لازم برای اثبات وقوع جرم، مدارک شناسایی شاکی و مشخصات تماس مشتکی عنه باید به صورت کامل به دادگاه ارائه شود.

چگونگی شکایت از جرم تهدید

مرجع رسیدگی به جرم تهدید

رسیدگی به جرم تهدید نیز مانند بسیاری از جرائم دیگر با طرح شکایت کیفری شروع می شود. مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم عمومی، دادگاه عمومی واقع در محل وقوع جرم است.

چگونگی شکایت از جرم تهدید

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش