تخفیف مجازات حمل مشروبات الکلی – قاسم نجفی بابادی

یکی از موضوعاتی که جدیدا و به خصوص در میان جوانان مطرح شده است خرید و فروش مشروبات الکلی و مجازات آن است . همان طور که در شرع هم تصریح شده است مصرف مشروبات الکلی و مسکرات حرام است . ما نیز در این نوشتار قصد داریم شما را با مفهوم خرید و فروش مشروبات الکلی و مجازات آن آشنا نماییم.

خرید وفروش مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است و مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ به بیان این جرم و مفهوم و مجازات آن پرداخته اند .

ماده ۷۰۲– هرکس مشروبات الکلی را تولید کند یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد، یا حمل و یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، مطابق با این ماده قانونی به ۶ ماه تا ۱ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی کالای یاد شده محکوم خواهد شد.

‎ماده ۷۰۳– واردات مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و وارد کننده صرف‌ نظر از میزان‌ آن به ۶ ماه تا ۵ سال‌ حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابرارزش عرفی کالای یاد شده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد.

‎تبصره ۱- درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی کشف شده، به میزان بیش از ۲۰ لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد، درغیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد.

‎تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات وابسته به دولت همانند شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین کارکنان نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت بنمایند، علاوه بر تحمل مجازات های اعلام شده، ‌به انفصال موقت از یک‌ سال تا پنج‌ سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

 

جرم خرید و فروش مشروبات الکلی

 

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در ماده 701 آورده است که : ” هرکس مشروبات الکلی را … حمل و نگهداری داری کند ، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یاد شده محکوم می شود  ” . بنایراین مجازات حمل مشروبات الکلی به سه دسته تقسیم می شود که هر سه هم اعمال خواهد شد :

1- شش ماه تا یک سال حبس

2- تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

3- پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یاد شده .

 

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی ، یک مجازات غیر قابل تعلیق است یعنی قاضی در هیچ شرایطی مجاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نیست .

” کشف مشروبات الکلی بیش از بیست لیتر در ماشین موجب توقیف خودررو می شود “

 

تخفیف مجازات حمل مشروبات الکلی

از آنجایی که جرم حمل مشروبات الکلی، جزء تعزیرات است، قاضی می‌تواند در صورت صلاح دید، به مجرم تخفیف دهد. شرایطی که باعث می‌شود تا قاضی حکم به تخفیف مجازات دهد متنوع است.

نداشتن سابقه در زمینه حمل مشروبات الکلی، حسن شهرت شما، سابقه شخصی و خانوادگی، نحوه دفاع شما در دادگاه و غیره، همگی می‌تواند در نظر قاضی برای دادن تخفیف بسیار مؤثر باشد.

 

تخفیف مجازات قاچاق مشروبات الکلی

قانون‌گذار در ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، در مورد واردکردن مشروبات الکلی به کشور صحبت کرده است. این عمل قاچاق نام دارد و واردکننده مشروبات الکلی، صرف نظر از میزان آن، به ۶ ماه تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود.

۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی به اندازه ۱۰ برابر ارزش عرفی مشروبات کشف شده، از مجازات‌های دیگر این جرم است. بر طبق تبصره ۳ این ماده، دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی، حکم به تعلیق اجرای مجازات قاچاق مشروبات الکلی دهد.

 

تعلیق مجازات در مشروب الکلی

با توجه به صدور رای وحدت رویه فوق، نکته ای هم در خصوص قابل تعلیق نبودن مجازات های مربوط به مشروبات الکلی باید گفت این است که هیات عمومی دیوان عالی کشور در خرداد ۱۳۹۸ با صدور رای وحدت رویه، مجازات های مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را قابل تعلیق دانست.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2420 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش