ارث در ازدواج موقت – قاسم نجفی بابادی

 

در بدو امر در هر دو شکل ازدواج یک خطبه عقد یا صیغه عقد جاری می شود. احکام صیغه به صورت کلی در هر دو مورد صدق می کند، مانند اینکه زن و مرد باید هر دو رضایت کامل از جاری شدن صیغه عقد موقت یا صیغه عقد دانم داشته باشد. اما ممکن است تفاوت هایی در صیغه خواندن در دو روش وجود داشته باشد.

در واقع آنچه ما از آن به عنوان صیغه یاد می کنیم همان صیغه محرمیت است که می تواند به صورت صیغه محرمیت موقت یا دائم باشد. یعنی طرفین ازدواج موقت ساعتی یا مادام العمر داشته باشند. برای دختر باکره، صیغه موقت بدون اذن پدر باطل است. این بدین معنی است که حتی صیغه محرمیت بدون اجازه پدر برای دختر باکره صحیح نیست و اجازه پدر برای ازدواج موقت مورد نیاز است.

 

ارث در ازدواج موقت

در قانون مدنی ایران در خصوص ارث زن در ازدواج موقت به صراحت تعیین تکلیف نکرده است اما در ماده ای بیان می دارد زوجین‌ که‌ زوجیت‌ آن‌ها دائمی‌ بوده‌ و ممنوع‌ از ارث‌ نباشند از یکدیگر ارث‌ می‌برند لازم به ذکر است طبق قواعد فقهی شرط توارث در عقد موقت شرط باطلی است و به هیچ وجه در عقد موقت زن از مرد ارث نمی برد.

همچنین لازم است بدانیم راه حل هایی وجود دارد مبنی بر اینکه در نکاح موقت زوجین در قالب وصیت از یکدیگر ارث ببرند که این وصیت تا مقدار ثلث آن صحیح و نافذ است زیرا هر فردی می توان در زمان حیات تا یک سوم اموالش را وصیت کند و دراین خصوص ممنوعیتی وجود ندارد و بیش از آن منوط به اجازه ورثه است.

 

احکام صیغه موقت

ازدواج در هر شکل خود، بدواً برای برآورده ساختن نیازهای زن و مرد برای همراهی با جنس مکمل در زندگی بنا نهاده شده است.

از آنجایی که این امر، اختیاری بوده بنابراین از اولین شرایط ازدواج موقت مانند ازدواج دائم اینست که دو طرف راضی باشند.

اما تفاوت این دو شکل ازدواج در اینست که بسیاری از احکام عقد موقت با عقد دائم همخوانی ندارد. در واقع الزامات عقد دائم در احکام ازدواج موقت وجود ندارد. از شرایط صیغه موقت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. خواندن خطبه صیغه موقت یا همان خواندن صیغه محرمیت

2. خواندن صیغه موقت توسط فرد عاقل و بالغ (نیازی به گرفتن وکیل نیست، همچنین اگر زن و مرد به عربی مسلط نیستند می توانند صیغه ازدواج موقت را به فارسی بخوانند.)

3. تعیین مهریه و مدت زمان نکاح موقت

4. تراضی زوجین به ازدواج

6. صیغه کردن زن باید به این صورت باشد که زن در هنگام جاری شدن عقد موقت، در نکاح دائم یا نکاح موقت مرد دیگری نباشد و در صورتی که قبلا ازدواج کرده است، عده وی تمام شده باشد (عده ازدواج دائم در حدود ۳ ماه و عده صیغه موقت در حدود ۴۵ روز است). لازم به ذکر است مدت عده زن یائسه برای صیغه وجود ندارد.

7. زن زناکار حتی در ازدواج موقت بر مرد حرام است.

8. عقد موقت بدون اجازه ی پدر جایز نیست. این موضوع از سوی بسیاری از مراجع تأیید شده و حتی ازدواج موقت بدون اذن پدر را باطل دانسته اند. شرایط صیغه موقت بدون اجازه پدر تنها توسط برخی مراجع تنها در صورتی ذکر شده است که دختر قبلا ازدواج کرده باشد یا پدر یا ولی پدری در دسترس یا در قید حیات نباشد. عده ای نیز فتوا داده اند که ازدواج موقت دختری که مستقل است و صلاح کار خود را می داند بدون مانع است.

9. آنچه در بالا گفته شد را می توان به عنوان حکم صیغه موقت از آن یاد می شود. شرایط صیغه محرمیت نیز با شرایط عقد موقت تفاوتی ندارد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2420 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش