چگونگی تعیین مدت زمان قرارداد مشارکت در ساخت – قاسم نجفی بابادی

 

مدت زمان قرارداد مشارکت در ساخت یکی از ارکان مهم و اساسی قراردادها، تعین اجل و مدت، در  قراردادها می باشد.

 

در قراردادها باید تاریخ شروع واتمام قرارداد و مدت انجام تعهد، قید گردد.

 

سعی کنید ضمن تعین مدت کلی برای انجام تعهدات طرفین در قرارداد، برای اجرای مراحل مختلف  کار و پروژه، نیز مدت زمان معینی و جداگانه، در نظر بگیرید.

قرارداد مشارکت در ساخت

 

بطور مثال ..

جدول زمانبندی

تعهدات مدت اجرای تعهدات
مدت اخذ جواز ساخت 3ماه از تاریخ انعقاد قرارداد
مدت گودبرداری و فندانسیون 6ماه از تاریخ اتمام مدت  اخذ جواز
مدت اسکلت سازی 3 ماه از تاریخ اتمام مدت گودبرداری و فندانسیون
مدت اخذ پایان کار 6 ماه از تاریخ اتمام سفت کاری در مورخه …

 

نکات بسیار مهم در باب مدت زمان قرارداد مشارکت در ساخت

 

هدف از درج تاریخ ابتدا ء وزمان پایان قرارداد، از حیث امکان مطالبه خسارات (حاصله از عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد) میباشد

 

ممکن است تاریخ انعقاد قرارداد با تاریخ شروع و اجرای تعهد، متفاوت باشد بنابراین بهتر است تاریخ دقیق هر کدام، به تفکیک مشخص شود

 

تاریخ قرارداد را، در قسمت بالای قرارداد و ذیل امضای خود و در تمام نسخ قرارداد، قید کنید

اگرقرارداد مشارکت در ساخت، فاقد تاریخ شروع باشد، شروع قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد وامضای آن، محسوب میشود

 

اگر تاریخ شروع قرارداد موکول به انجام کاریا عمل دیگری باشد، میبایست  تاریخ شروع قرارداد میبایست مجددا بین طرفین، صورتجلسه گردد

بطور مثال ..

در قرارداد قید شود تاریخ شروع قرارداد از تاریخ اخذ جواز ساخت است یا  در متن قرارداد قید شود، متعهداز تاریخ دریافت اولین چک میبایست، تعهد خود را مبنی بر ساخت شروع کند

 

بهتر است، تاریخ قرارداد به حروف و رقم در قرارداد، درج شود

 

در قرارداد های الکترونیکی (قرارداد های که از راه دور، بین دو نفر بسته می شود) بهتر است …

طرفین، درقرارداد تاریخ شروع قرارداد را مشخص نمایند، لکن اگر ازابتدا تاریخ شروع قرارداد مشخص نباشد، بر طبق نظریه اکثر حقوقدانان، تاریخ شروع، بر طبق نظریه ارسال قبول، ملاک است، یعنی تاریخ شروع قرارداد از تاریخ ارسال قبول معامله، از ناحیه طرف مقابل محسوب می شود.

 

 تاریخ اجرای تعهدات طرفین قرارداد باید، را بصورت عرفی تعین کنید

مثلا احداث ساختمان در یک هفته که ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی مقدور باشدو لکن اینگونه تعهدات فعلا در ایران پذیرفته نیست

 

ابتداء و انتهای مدت قرارداد را، قید کنید و از در ج مهلت های ابهام برانگیز، خودداری کنید

مثل 1 سال کاری و…

منظور از 1 سال کاری چیست؟

 

بین مدت قرارداد و مدت اجرای تعهدات تفاوت وجود دارد

 مدت قرارداد: در قراردادهای که در آن مدت قید شده مثل قرارداد جعاله مدت دار –یا وکالت مدت دار..عملا بعد از انقضای مدت، آن قرارداد از بین می رود

و لکن مدت اجرای تعهدات در قرارداد، بدین معنی می باشد که ..

مدتی است که در قرارداد ها برای اجرای تعهد، در نظر گرفته می شود و در صورت عدم انجام تعهد در موعد مقرر، منتهی به مطالبه خسارات می شود

برای اخذجواز تخریب و نوسازی از شهرداری، نیز یک زمان معین، در نظر بگیرید

چرا که با توجه به عدم تعیین مدت اخذ جواز در قرارداد، امکان دارد، سازنده یا مالک(اگر اخذ جواز به عهده مالک باشد) تا زمان انتهای مدت پروژه، اقدامی برای اخذ جواز ننماید.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش