مهلت ابطال مزایده – قاسم نجفی بابادی

 

مفهوم مزایده

مزایده بدین معناست که  بالاترین قیمت جهت فروش در نظر گرفته شود زمانی که مالی در معرض فروش قرار می گیرد، کارشناس قیمت پایه مال مورد نظر را اعلام می نماید و پس از آن مال در معرض فروش واقع می شود و افرادی که در مزایده شرکت می نمایند ، مبلغ پیشنهادی خود را اعلام می نمایند  و در نهایت مال به فردی که بالاترین قیمت را پرداخت نماید فروخته می شود.

مهلت ابطال مزایده

 ابطال مزایده

فرآیند مزایده دارای مراتبی است که  در اجرای مزایده بایستی رعایت گردد و چنانچه در اجرای این امر تخطی صورت گیرد و بر خلاف شرایط قانونی عمل شود، امکان ابطال مزایده وجود دارد. ابطال مزایده ممکن است نسبت به اموال منقول یا غیر منقول باشد و لازم است که بدین جهت شرایطی لحاظ گردد ودر صورتی که شرایط لازم وجود نداشته باشد مزایده از درجه اعتبار ساقط می گردد. در ادامه به بررسی مواردی پرداخته می شود که به ابطال مزایده می انجامد.

مهلت ابطال مزایده

مهلت ابطال مزایده

در صورتیکه تخلفی در فرآیند مزایده رخ دهد، بایستی نسبت به این موضوع شکایت صورت گیرد و ابطال مزایده درخواست گردد. اما بدین صورت نیست که متقاضی ابطال هر زمان که بخواهد جهت این امر اقدام نماید بلکه باید در مدت مقرر شده این امر انجام شود.

چنانچه مزایده اجرا شود و اموال اعم از منقول و غیر منقول فروخته شود، متقاضی ابطال مزایده باید در مهلتی یک هفته ای از تاریخ فروش به دادگاه دادخواست بدهد و اعتراض خویش را بیان نماید.

بدیهی است پیش از انقضای مهلت یک هفته ای یا پیش از اینکه دادگاه در این باره تصمیم مقتضی لحاظ نماید مال به خریدار تسلیم نمی گردد.

مهلت ابطال مزایده

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش