تصرف عدوانی مال مشاع – قاسم نجفی بابادی

 

بر اساس ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، (در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود. حسب مورد در حکم تصرف عدوانی مال مشاع یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.)

پس بنا بر ماده بالا تصرف عدوانی در مال مشاع ممکن است به وجود بیاید.

تصرف عدوانی (1)

 

منظور از مال مشاع مالی است که هریک از شرکا در هریک از اجزای مال مشاع مالکیت دارند . بر اساس ماده ۵۸۱ ق.م، (( تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد ، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود. )) حال باید بررسی کرد که انواع تصرفات شرکا در مال مشاع به چه  صورت خواهد بود :

۱-تصرفات حقوقی: منظور از تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع می باشد که به دو صورت می تواند باشد:

الف ) تصرفات شریک نسبت به مال مشترک به اندازه سهم خود معتبر است. البته باید دانست در صورتی که شریک مال مشاعی بخواهد نسبت به انتقال مال مشاع نسبت به سهم خود اقدام کند، و این مال غیر قابل افراز باشد ، باید از دادگاه دستور فروش مال مشاع را گرفته و سپس اقدام نماید.

ب ) تصرفات حقوقی نسبت به سهم سایر شرکا : این تصرفات قانونا فضولی بوده و نیاز به اجازه سایر شرکا دارد. و در صورتی که بدون اذن سایر شرکا انجام شود ، شریک متصرف ضامن خواهد بود.

۲- تصرفات مادی: هر مالکی بر اساس ماده۳۰ حق هرگونه دخل و تصرف در مال خویش را دارد . اما این اصل در مورد مال مشاع وجود ندارد. چرا که تصرف هر شریکی در مال مشاع موجب تصرف در مال شریک دیگر است

منظور از تصرف مادی این است که یکی از مالکین تصرف دعوانی مال مشاع تمام مال مشاع را در تصرف خود داشته باشد و یا تصرفات مادی دیگر چون تعمیر و تخریب و …

 

بنابراین در تصرف مادی علی الاصول باید اذن کلیه ی شرکا باشد. ولی این امر استثناهاتی نیز دارد:

 

استثنائات امکان تصرف مادی شریک مال مشاع در مال مشاع:

۱- مالی که در معرض خرابی است و یکی از شرکا نسبت به تعمیر آن اقدام کند ، تصرف او پذیرفته شده است.

۲- در مورد قانون تملک آپارتمان ها، در خصوص اداره قسمت های مشترک که با اکثریت آرا پذیرفته شده است نه نظر کل شرکا.

 

– براساس آرای وحدت رویه، اگر شریکی در مال مشاعی مرتکب جرم تخریب شود، شریک دیگر می تواند به جرم تخریب از وی شکایت کند. اما در مورد سایر جرایم در مال مشاع اختلاف است.

 

البته باید نکته مهمی را دانست و آن این است که اگر شریکی با رضایت مال مشاع را به شریک دیگر بدهد که از آن استفاده کند و شریک دیگر آن را تخریب کند ، جرم مطروحه تخریب مال مشاع است نه خیانت در امانت.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2150 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش