نمونه دادخواست دستور موقت – نمونه درخواست دستور موقت – قاسم نجفی بابادی

دستور موقت که از آن به دادرسی فوری نیز یاد می شود، دستوری است که دادگاه به درخواست خواهان برای بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری که در معرض تضییع و تفریط می باشد صادر می‌کند.

 

برای دیدن متن کامل مقاله دستور موقت اینجا کلیک نمایید

 

ذکر چند نکته:

موارد دادرسی فوری بر دو نوع است:

اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری دارد

زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است.

 

زمان تقدیم درخواست: به دلالت مواد 311 و 318 ق. آ. د. مدنی دستور موقت می تواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه دعوا و یا پیش از تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوا درخواست شود.

دستور موقت هیچ تاثیری در اصل دعوا نداردو در واقع اگر دادگاه به نفع شما دستور موقت صادر کرد به این معنی نیست که حتما در دعوای اصلی هم پیروز خواهید شد یا برعکس اگر دستور موقت صادر نکرد به این معناست که در دعوای اصلی حقی نخواهید داشت بلکه شاید قاضی موضوع را دارای فوریت تشخیص نداده است تا دستور موقت صادر کند.

 

مرجع صالح: طبق قانون برای صدور دستور موقت ۳ دادگاه صلاحیت رسیدگی دارند:

1. دادگاهی که دعوای اصلی در آن مطرح است.

2. دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد.

3. دادگاهی که موضوع دستور موقت در حوزه‌ی آن واقع شده است

 

نمونه دادخواست

 در زیر سه نمونه دادخواست تحریر گردیده است: 1. دستور موقت جلوگیری و منع ادامه عملیات ساختمان 2. دستور موقت ملاقات فرزند 3. دستور موقت منع نقل و انتقال آپارتمان، که البته هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید آن را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید.

با توجه به اینکه طرح این دعوی مستلزم صرف زمان و هزینه زیاد می باشد لذا جهت جلوگیری از هرگونه اشتباه توصیه می گردد از مشاوره وکلای متخصص استفاده نمایید.

 دادخواست دستور موقت

 

1. نمونه دادخواست دستور موقت جلوگیری و منع ادامه عملیات ساختمان

 برگ دادخواست به ……

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وكيل
تعيين خواسته وبهاي آن درخواست دستور موقت مبنی بر جلوگیری و منع ادامه عملیات ساختمان
دلايل ومنضمات دادخواست 1- تصویر مصدق قرارداد مورخ ……… 2- عندالزوم استعلام ثبتی 3- تصویر مصدق اظهارنامه ابلاغ شده 4- دلیل پرداخت قسمتی از ثمن 5- گواهی دفترخانه …….. شهرستان ……….
ریاست محترم …..

سلام علیکم با احترام به استحضار می‌رساند:

به موجب قرارداد مورخ …………. اینجانب …………… با خوانده دعوا …………… قراردادی امضا نمودم که بر اساس آن مقرر بوده خوانده محترم در ملک واقع در ……………. تعداد 5 واحد آپارتمان دوخوابه طبق نقشه احداث کند که با ایجاد ده واحد در عملیات ساختمانی تخلفاتی نموده و ادامه آن موجب ورود خسارات به اینجانب خواهد شد.

ازطرف دیگر این ترتیب دربردارنده مخارج بیشتری می‌شود که به هیچ وجه مورد توافق طرفین نبوده است.

اکنون وفق ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) صدور دستور موقت بر جلوگیری و منع ادامه عملیات ساختمان و توقف آن تا رسیدگی ماهیتی استدعا می‌شود.

دعوی راجع به ماهیت ادعا مطابق ماده 320 قانون مذکور ظرف مدت قانونی تقدیم خواهد شد.

اجرای قرار حسب ماده 319 همان قانون قبل از ابلاغ مورد تقاضاست.

 

با تشكر و تجديد احترام

دادخواست دستور موقتمشاوره حقوقی

 

2. نمونه دادخواست دستور موقت منع نقل و انتقال آپارتمان

 

 برگ دادخواست به ……

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وكيل
تعيين خواسته وبهاي آن صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال آپارتمان احداثي در پلاك ثبتي / بخش “نام شهرستان محل وقوع ملك “
دلايل ومنضمات دادخواست 1. فتوكپي مصدق 2. قرارداد مورخ ، 3. دليل پرداخت ثمن، 4. استعلام ثبتي.
 رياست محترم مجتمع قضايي”نام شهرستان محل وقوع ملك ”

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند :

اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ ، دانگ باب آپارتمان رديف صورتمجلس تفكيكي شماره جزء پلاك ثبتي / بخش “شماره ونام شهرستان” را از خوانده/خواندگان  خريداري نموده‌ و مبلغ ريال از بهاي آن نيز تأديه شده است .

عليرغم ايفاي تعهداتم به عنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تكميل ساختمان احداثي و اخذ صورتمجلس تفكيكي اقدامي ننموده‌اند.

اينك با توجه به عدم اطمينان در انجام تعهدات قراردادي خوانده، استدعاي صدور دستور استعلام ثبتي از طريق صدور گواهي توسط دفتر دادگاه و نهايتاً به استناد ماده 310 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و صدور دستور موقت منع خوانده/خواندگان از هرگونه نقل و انتقال آپارتمان موضوع مبايعه نامه فوق الذكر از در پلاك ثبتي / بخش “شماره و نام شهرستان محل وقوع ملك ” و اجراي آن قبل از ابلاغ مورد استدعاست.

دعوي راجع به ماهيت ادعا وفق ماده 318 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ظرف مهلت قانوني ده روزه تقديم خواهد شد.

 

امضا

دادخواست دستور موقت

    

3. نمونه دادخواست دستور موقت ملاقات فرزند

  برگ دادخواست به ……….

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان خانم/آقای..
خوانده خانم/آقای..
وكيل
تعيين خواسته وبهاي آن درخواست دستور موقت مبنی بر ………
دلايل ومنضمات دادخواست 1- تصویر مصدق قرارداد مورخ ……… 2- عندالزوم استعلام ثبتی 3- تصویر مصدق اظهارنامه ابلاغ شده 4- دلیل پرداخت قسمتی از ثمن 5- گواهی دفترخانه …….. شهرستان ……….
 ریاست محترم …..

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره ……… مورخ ………. دفترخانه شماره …… شهرستان ……… عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم.

حاصل این ازدواج …. (تعداد) فرزند دختر/پسر می باشد. به علت اختلافات متعدد در زندگی مشترک، اینجانب با خوانده به موجب طلاق نامه شماره …… شهرستان …….. از یکدیگر جدا شده ایم. با توجه به این که فرزند/ فرزندان مشترک تحت حضانت خوانده می باشد،

ایشان به بهانه های مختلف از ملاقات اینجانب با فرزند/فرزندان جلوگیری می کنند و این عمل فرزند/ فرزندان را نیز در معرض آسیب های روحی قرار داده است.

لذا با استناد به ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی و مواد ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۷ قانون حمایت خانواده، صدور و اجرای دستور موقت مبنی بر ملاقات اینجانب با فرزند/ فرزندان را به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی را استدعا دارم.

 

امضا

 

باوجود این دادخواست که از نظر قضایی کامل می باشد اما در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و دارا بودن نکات و ظرائف خاص خود لذا این دادخواست شما را از مشاوره با وکیل بی نیاز نمی نماید

 

 

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2185 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش